Translations by H. İbrahim Güngör

H. İbrahim Güngör has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 126 results
~
Please fill in the fields in the dialog. First select a connection manager, then select a protocol.
2011-12-10
Diyalogdaki alanları lütfen doldurunuz. İlk önce bağlantı yöneticisini, sonra protokolü seçin.
~
The other contact needs to be online to receive voice clips.
2010-07-15
Ses klibini almak için diğer kişinin çevrim içi olması gerekir.
19.
Automatic Spell Checking
2010-07-15
Otomatik Söz Dizimi Denetimi
54.
&Set Font...
2010-07-15
&Yazı Tipi...
70.
Colors && Fonts
2010-07-15
Renkler ve Yazı Tipleri
73.
The specified archive cannot be opened. Make sure that the archive is a valid ZIP or TAR archive.
2010-07-15
Verilen arşiv dosyası açılamadı. Bu arşivin geçerli bir ZIP ya da TAR arşivi olduğundan emin olun.
83.
The Chat Window Style <resource>%1</resource> was successfully deleted.
2010-07-15
Sohbet Penceresi Biçimi <resource>%1</resource> başarılı bir şekilde silindi.
86.
The specified archive <filename>%1</filename> cannot be opened. Make sure that the archive is a valid ZIP or TAR archive.
2010-07-15
<filename>%1</filename> arşiv dosyası açılamadı. Bu arşivin geçerli bir ZIP ya da TAR arşivi olduğundan emin olun.
111.
Bye
2010-07-15
Hoşça kal
138.
The layout '%1' is one of the default layouts and cannot be overwritten. Please select a different name.
2011-07-16
'%1' düzeni, öntanımlı düzenlerden biri olduğu için üzerine yazılamıyor. Lütfen başka bir isim seçin.
208.
<h2>Welcome to Kopete</h2><p>Which messaging service do you want to connect to?</p>
2010-07-15
<h2>Kopete'ye Hoş Geldiniz</h2><p>Hangi mesajlaşma servisine bağlanmak istiyorsunuz?</p>
209.
Step Two: Account Information
2010-07-15
Adım İki: Hesap Bilgisi
253.
The layout '%1' is one of the default layouts and cannot be deleted.
2011-07-16
'%1' düzeni öntanımlı düzenlerden biri olduğu için silinemez.
260.
<Not Set>
2010-07-15
<Tanımlı Değil>
292.
Lead Developer, Telepathy and Messenger plugin maintainer
2010-07-15
Ana Geliştirici, Telepathy ve Messenger eklentisini sürdüren
296.
Artist / Developer, Artwork maintainer
2010-07-15
Sanatçı / Geliştirici, Sanatsal işleri sürdüren
324.
OscarSocket author
2010-07-15
OscarSocket yazarı
338.
Former developer, original Gadu plugin author
2010-07-15
Biçimlendirici Geliştirici, orijinal Gadu eklentisi yazarı
343.
Former developer, Oscar plugin
2010-07-15
Önceki geliştirici, Oscar eklenti yazarı
346.
Former developer and WinPopup maintainer
2010-07-15
WinPopup eklentisi yazarı
348.
Your emails
2010-07-15
tulliana@gmail.com, ibrahim@pardus.org.tr
390.
Get new Chat Window styles over the Internet
2010-07-15
Internet'ten Sohbet Penceresi stillerini indir
434.
Online Status Menu
2010-07-15
Çevrim İçi Durum Menüsü
435.
Protocol's online status menu:
2010-07-15
Protokolün çevrim içi durum menüsü:
455.
&Automatically resize contact list window to fit number of contacts onscreen
2010-07-15
Ekrandaki kişi listesinin sığabilmesi için kişi listesi penceresini &otomatik olarak yeniden boyutlandır
458.
Use this arrow to reorder the items in the list.
2010-07-15
Listedeki ögeleri sıralamak için bu oku kullanın.
467.
Base font:
2010-07-15
Temel yazı tipi:
468.
Small font:
2010-07-15
Küçük yazı tipi:
490.
Animate the system tray icon whenever a message comes in.
2010-07-15
Her yeni ileti geldiğinde sistem çekmecesi simgesini canlandır.
538.
When starting Kopete, and whenever your computer is online, all your accounts will go into the status selected here. You can exclude accounts individually in their properties.
2010-07-15
Kopete'yi başlattığınızda ve bilgisayarınız çevrim içi ise, bütün hesaplarınız burada seçilen durumu alacaktır. Hesapları teker teker, özellikleri içinden hariç tutabilirsiniz.
570.
Use drag & drop to increase or decrease the priority of accounts, accounts at the top of the list have highest priority. The priority is used to determine which contact to use when you click on a metacontact: Kopete will use the contact of the account with the greatest priority (if all contacts have the same online status).
2010-07-15
Hesapların önceliğini değiştirmek için sürükle bırak özelliğini kullanın, üstteki hesaplar en yüksek önceliğe sahiptir. Öncelik, bir üst bağlantıya tıklandığında hesabın hangi bağlantısının kullanılacağını belirler: Kopete, hesabın en yüksek önceliğe sahip bağlantısını kullanacaktır ( eğer bütün kişiler bağlıysalar).
616.
<h2>Welcome to the Add Account Wizard</h2> <p>Select the messaging service from the list below.</p>
2010-07-15
<h2>Hesap Oluşturma Sihirbazına Hoş Geldiniz</h2> <p>Aşağıdaki listeden istediğiniz bir mesajlaşma servisini seçin.</p>
681.
The IP address or hostmask of the Yahoo server you wish to connect to.
2010-07-15
Bağlanmak istediğiniz Yahoo sunucusunun IP adresi ya da bilgisayar adı.
703.
&Homepage:
2010-07-15
Ağ &sayfası:
730.
Homepage:
2010-07-15
Ağ sayfası:
817.
Users who can see my online status and send me messages:
2010-07-15
Bağlantı durumumu görebilen ve bana ileti gönderebilen kullanıcılar:
891.
Only modify these values if you want to use a special IM proxy server, like SIMP
2010-07-15
Bu değerleri sadece SIMP gibi özel bir IM vekil sunucusu kullanmak istediğinizden değiştirin
922.
Restore the server and port values to their defaults.
2011-07-16
Sunucu ve port değerlerini öntanımlı değerlerine getir.
963.
Default to the following &encoding for messages:
2011-07-16
İletiler için aşağıdaki &kodlamayı öntanımlı yapar:
1018.
Check this box to enable Web Aware functionality.
2010-07-15
Bu kutuyu işaretlerseniz kullanıcılar bir ağ sitesinden bağlantı durumunuzu öğrenebilirler (Web Aware functionality).
1120.
<qt><b>Note:</b> These settings are applicable to all QQ accounts
2010-07-15
<qt><b>Not:</b> Bunlar bütün QQ hesapları için uygulanabilir
1123.
<qt><p>Indicate when Kopete will download the display pictures of contacts</p> <dl><dt>Only manually</dt><dd>The picture is not downloaded automatically. It is only downloaded when the user requests it</dd> <dt>When a chat is open</dt><dd>The picture is downloaded when a conversation socket is opened, i.e. when you open a chat window</dd> <dt>Automatically</dt><dd>Always try to download the picture if the contact has one. <b>Note:</b> this will open a socket, and let the user know you are downloading their picture.</dd></dl>
2010-07-15
<qt><p>Kopete kişilerin resimlerini indireceği zaman göster</p> <dl><dt>Sadece elle</dt><dd>Resim otomatik olarak indirilmez, sadece kullanıcı isterse indirilir.</dd> <dt>Bir sohbet açık iken</dt><dd>Bir sohbet soketi açıksa resim indirilir, örn: Bir sohbet penceresi açtığınızda</dd> <dt>Otomatik</dt><dd>Eğer bağlantının bir resmi varsa her zaman indirmeye çalışır. <Not:</b> Bu bir soket açacak ve kullanıcının resmini indirdiğinizi bilmesini sağlayacaktır.</dd></dl>
1125.
<qt><p>Indicate when Kopete will download the pictures of contacts</p> <dl><dt>Only manually</dt><dd>The picture is not downloaded automatically. It is only downloaded when the user requests it</dd> <dt>When a chat is open</dt><dd>The picture is downloaded when a conversation socket is opened, i.e. when you open a chat window</dd> <dt>Automatically</dt><dd>Always try to download the picture if the contact has one. <b>Note:</b> this will open a socket, and let the user know you are downloading their picture.</dd></dl>
2010-07-15
<qt><p>Kopete kişilerin resimlerini indireceği zaman göster</p> <dl><dt>Sadece elle</dt><dd>Resim otomatik olarak indirilmez, sadece kullanıcı isterse indirilir.</dd> <dt>Bir sohbet açık iken</dt><dd>Bir sohbet soketi açıksa resim indirilir, örn: Bir sohbet penceresi açtığınızda</dd> <dt>Otomatik</dt><dd>Eğer bağlantının bir resmi varsa her zaman indirmeye çalışılır.<b>Not :</b> Bu bir soket açacak ve kullanıcının resmini indirebilmenizi sağlayacaktır.</dd></dl>
1138.
SMSClient &config path:
2011-07-16
SMSİstem&ci ayar konumu:
1155.
What should happen if you type a message that is too long to fit in a single SMS message. You can either choose to break it up into smaller messages automatically, cancel the message from being sent entirely, or have Kopete prompt you each time you enter a message that is too long.
2010-07-15
Mesajınızın bir SMS mesajına sığmayacak kadar uzun olduğu durumlarda ne yapılacağı. Bu mesajların otomatik olarak daha küçük mesajlara bölünmesini, tüm parça olarak gönderilmemesini, ya da Kopete'nin mesajın her uzun olduğu durumda sizi uyarmasını seçebilirsiniz.
1170.
The telephone number of the contact you would like to add.
2010-07-15
Eklemek istediğiniz bağlantının telefon numarası.
1171.
The telephone number of the contact you would like to add. This should be a number with SMS service available.
2010-07-15
Eklemek istediğiniz bağlantının telefon numarası. Bu numara, SMS servisinin mevcut olduğu bir numara olmalıdır.
1223.
Each application that wants to use Skype must provide its name to it, and the user is asked whether to allow said application to access Skype.<br>By default, kopete provides kopete as its name, but if you suspect another application is accessing Skype with this name, you can change the name Kopete uses here, and then within Skype disallow applications that refer to themselves as kopete.
2011-07-16
Skype'ı kullanmak isteyen her uygulama, ona bir isim atamalıdır, ve kullanıcının Skype'a erişmek için belirtilen uygulamalara izin verip vermeyeceği sorulmaktadır.<br>Öntanımlı ayar olarak, Kopete, kopete ismini atar, ancak başka bir uygulamanın Skypeıe bu isimle eriştiğinden kuşku duyuyorsanız, burada Kopete'nin kullandığı ismi değiştirebilirsiniz ve sonra kendilerini kopete olarak tanıtan uygulamaları Skype içinden kapatabilirsiniz.
2010-07-15
Skype'ı kullanmak isteyen her uygulama, ona bir isim atamalıdır, ve kullanıcının Skype'a erişmek için belirtilen uygulamalara izin verip vermeyeceği sorulmaktadır.<br>Varsayılan ayar olarak, Kopete, kopete ismini atar, ancak başka bir uygulamanın Skypeıe bu isimle eriştiğinden kuşku duyuyorsanız, burada Kopete'nin kullandığı ismi değiştirebilirsiniz ve sonra kendilerini kopete olarak tanıtan uygulamaları Skype içinden kapatabilirsiniz.
1227.
Which D-Bus do you want to use to connect to Skype?<br>Session: Your own, other people cannot use it (use --use-session-dbus to start Skype on that bus.)<br>System: Shared by all people on the same computer. This one is used by default by Skype.<br>You have to specify the same D-Bus used by Skype.
2011-07-16
Skype'ye bağlanmak için hangi D-yolunu kullanmak istiyorsunuz?<br>Oturum: Sizin, başka kişiler kullanamaz (bu yol üzerinde Skype'yi çalıştırmak için --use-session-dbus ifadesini kullanınız.)<br>Sistem:Aynı bilgisayarda bütün kişiler tarafından paylaşılır. Bu Skype tarafından öntanımlı ayar olarak kullanılır. <br>Skype tarafından kullanılan aynı D-yolunu belirtmeniz gerekmektedir.