Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
4958 of 109 results
49.
Mobility1
(no translation yet)
Located in src/wubi/frontends/win32/accessibility_page.py:58
50.
Mobility2
(no translation yet)
Located in src/wubi/frontends/win32/accessibility_page.py:59
51.
None
कुनै पनि होइन
Translated and reviewed by Aarya
Located in src/wubi/frontends/win32/accessibility_page.py:62
52.
< Back
< पछाडि
Translated by Suraj Sapkota
Reviewed by Suraj Sapkota
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_finish_page.py:35
53.
Finish
सकियो
Translated by Suraj Sapkota
Reviewed by Suraj Sapkota
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_finish_page.py:35 src/wubi/frontends/win32/installation_finish_page.py:35 src/wubi/frontends/win32/uninstallation_finish_page.py:35
54.
Reboot required
रिबुटको आवस्यक
Translated and reviewed by Suraj Sapkota
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_finish_page.py:43
55.
To start the Live CD you need to reboot your machine leaving the CD in the tray. If your machine cannot boot from the CD, the last option should work in most cases.
लाईभ CD सुचारु गर्न तपाईले CD लाई CD-दानी मा राखिर रिबुट गर्नुपर्छ। यदि तपाईको कम्प्युटर CD बाट बुट हुदैन भने सुचिको अन्तिम तरिकाले काम गर्ला।
Translated by Suraj Sapkota
Reviewed by Suraj Sapkota
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_finish_page.py:45
56.
Reboot now
रिबुट गर्नुस्
Translated by Suraj Sapkota
Reviewed by Suraj Sapkota
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_finish_page.py:47 src/wubi/frontends/win32/installation_finish_page.py:44
57.
I want to manually reboot Later
म पछि आफैले रिबुट गर्न चाहान्छु
Translated by Suraj Sapkota
Reviewed by Suraj Sapkota
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_finish_page.py:48
58.
Help me to boot from CD
मलाई CD वाट बुट गर्न मद्दत गर्नुहोस्
Translated by Suraj Sapkota
Reviewed by Suraj Sapkota
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_finish_page.py:49
4958 of 109 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aarya, Suraj Sapkota, meadhikari.