Browsing Swedish translation

222 of 3734 results
222.
After successfully joining an Ubuntu machine to an Active Directory domain you can authenticate using any valid AD user. To login you will need to enter the user name as 'domain\username'. For example to ssh to a server joined to the domain enter:
Efter en lyckad anslutning med Ubuntu-datorn till en Active Directory domän kan du verifiera genom att använda en giltig AD-användare. För att ansluta behöver du ange användarnamnet som 'domän\användarnamn'. Till exempel för att ssh till en server som är ansluten till domänen, skriv:
Translated by Andreas Olsson on 2009-03-20
Reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-20
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:1394(para)
222 of 3734 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.