Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
1726 of 106 results
17.
Automatically sync feeds and news to your favorite device.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Synkroniser nyhets- og informasjonsinnmatinger til favorittenheten din.
Translated by Åka Sikrom on 2013-04-09
Reviewed by Mathias Bynke on 2013-04-09
Located in slideshows/edubuntu/slides/calibre.html:9
18.
Great desktop software
type: Content of: <div><h1>
God programvare
Translated and reviewed by Bjørn Harald Vikhagen on 2011-04-11
Located in slideshows/edubuntu/slides/desktop-software.html:1
19.
<em>LibreOffice</em> is a powerful office software suite that is easy to understand.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em> LibreOffice </ em> er en omfattende kontor-programvarepakke som er enkel å forstå.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-04-05
Suggestions:
<em>LibreOffice</em> er ein kraftfull kontorpakke som er enkel å forstå.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/desktop-software.html:6
20.
<em>Firefox</em> provides a safe and easy web browsing experience with many useful add-ons available.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em> Firefox </ em> gir en sikker og enkel internettopplevelse med mange nyttige utvidelser tilgjengelig.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-04-05
Suggestions:
<em>Firefox</em> gjev ei enkel og sikker nettlesing, med mange nyttige utvidingar tilgjengelege.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/desktop-software.html:7
21.
<em>Inkscape</em> is a vector drawing program capable of exporting to many popular formats.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Inkscape</em> er et vektortegneprogram som kan ekportere til mange populære filformater.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-04-05
Suggestions:
<em>Inkscape</em> er eit teikneprogram for vektorgrafikk som kan eksportera til mange populære format.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/desktop-software.html:8
22.
<em>Gimp</em> is a powerful and scriptable image and photo editor.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Gimp</em> er et omfattende og skalerbart bilde- og fotoverktøy.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-04-05
Suggestions:
<em>Gimp</em> er ein kraftfull bilet- og fotohandsamar med skriptfunksjonar.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/desktop-software.html:9
23.
Get Involved
type: Content of: <div><h1>
Engasjer deg
Translated by Åka Sikrom on 2013-04-09
Reviewed by Mathias Bynke on 2013-04-09
Located in slideshows/edubuntu/slides/documentation.html:1
24.
If you need help, try <em>Help and Support</em> from the System menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
The string "Help and Support" should be exactly as it appears in the System menu.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Behøver du hjelp kan du forsøke <em>Hjelp og støtte</em> fra Systemmenyen, eller <em>Hjelp</em>-menyen i de fleste ordinære programmer.
Translated and reviewed by Jon Arne Westgaard on 2011-03-06
Suggestions:
Treng du hjelp, kan du prøva <em>Hjelp og støtte</em> i System-menyen, eller <em>Hjelp</em>-menyen i dei fleste program.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Treng du hjelp, prøv <em>Hjelp og støtte</em> frå Systemmenyen, eller <em>Hjelp</em> menyen som du finn i dei fleste program.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/documentation.html:6
25.
In addition to our extensive written help, the Edubuntu community provides free technical support over the Internet. There is also commercial support available through Canonical, its partners and approved companies. Learn more at <a href="http://www.edubuntu.org/documentation">
The url "edubuntu.org/support" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li><a>
I tillegg til vår omfattende skriftlige hjelp, tilbyr Edubuntu fellesskapet gratis teknisk støtte over internett. Kommersiell støtte er også tilgjengelig gjennom Canonical, deres partnere og godkjente selskap. For å vite mer, gå til <a href="http://www.edubuntu.org/documentation">
Translated and reviewed by Jon Arne Westgaard on 2011-03-06
Suggestions:
I tillegg til vår omfattande skrivne hjelp, tilbyr Edubuntu-fellesskapet gratis teknisk støtte over internett. Kommersiell støtte er òg tilgjengeleg gjennom Canonical, partnarar og godkjende selskap. Lær meir på <a href="http://www.edubuntu.org/documentation">.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/documentation.html:7
26.
edubuntu.org</a>
type: Content of: <div><div><ul><li>
edubuntu.org</a>
Translated and reviewed by Jon Arne Westgaard on 2011-03-06
Located in slideshows/edubuntu/slides/documentation.html:7
1726 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Harald Vikhagen, Hans Joachim Desserud, Jon Arne Westgaard, Kenneth Jenssen, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Åka Sikrom.