Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 106 results
1.
Activate Accessibility
type: Content of: <div><h1>
Slå på tilgjengelighet
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-02-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Edubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Vi ønsker å gjøre datamaskiner tilgjengelig for alle, uansett fysisk tilstand. Derfor sørger vi også for verktøy som gjør Edubuntu til et av de mest tilgjengelige operativsystemene.
Translated and reviewed by Jon Arne Westgaard on 2011-03-06
Suggestions:
Vi ønskjer at datamaskiner skal fungere for alle, uansett fysisk tilstand. Derfor sørgjer vi for verktøy, som gjer Edubuntu til eit av dei mest tilgjengelege operativsystema.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Disse verktøyene ligger samlet under <em>Hjelpeteknologier</em> på Systemmenyen. Herfra kan du f.eks. ta i bruk <em>Orca</em>, som uttaler tekst på skjermen, eller museklikk utløses automatisk når pekeren står i ro.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-02-26
Suggestions:
Du finn desse verktøya på éin stad: <em>Hjelpeteknologi</em> i System-menyen. Her kan du slå på verktøy som <em>Orca</em>, for opplesing av tekst på skjermen, og verktøy for automatisk museklikk.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Du kan finne desse verktøya på ein stad: <em>Hjelpeteknologi</em>, i systemmenyen. Her kan du slå på nyttige verktøy som <em>Orca</em>, for å lese uttale tekst på skjermen, eller automatisk klikk med musa når peikaren står i ro.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-04-16
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Husk å kikke på innstillingene for <em>Utseende</em> også. Her kan du velge mellom forskjellige visuelle uttrykk og endre skrifttyper og -størrelser som brukes i programmene.
Translated and reviewed by Jon Arne Westgaard on 2011-03-06
Suggestions:
Hugs å sjekke ut innstillingane for <em>Utsjånad</em> også. Her kan du velja mellom ulike visuelle tema og endra skrifttypane som programma brukar.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Hugs å sjå på innstillingar for <em>utsjånad</em> óg. Her kan du velje mellom forskjellige visuelle stilar, og endre skrifttypar og storleik på skrifta som brukast i programma.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Safely Run Software
type: Content of: <div><h1>
Kjør programvare trygt
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-27
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:1
6.
<em>Arkose</em> allows you to run an application in a contained environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> lar deg kjøre programmer i et lukket miljø.
Translated and reviewed by Bjørn Harald Vikhagen on 2011-04-11
Suggestions:
<em>Arkose</em> tillèt deg å køyra program i eit lukka miljø.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-04-09
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:6
7.
You can now test downloaded software in a protected environment easily before deploying.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Du kan nå enkelt teste programvare i et beskyttet miljø før det blir tatt i bruk.
Translated by Mathias Bynke on 2011-09-17
Reviewed by Mathias Bynke on 2012-04-10
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:7
8.
<em>Arkose</em> is based on the popular LXC project, making use of advanced Linux containers capabilities.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> er baser på det populære LXC-prosjektet, som drar nytte av avansert Linux-containerfunksjonalitet.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-27
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:8
9.
Calculate Everything
type: Content of: <div><h1>
Regn ut alt
Translated by Åka Sikrom on 2013-04-09
Reviewed by Mathias Bynke on 2013-04-09
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:1
10.
Edubuntu ships with the latest version of the powerful <em>Gnome Calculator</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Edubuntu leveres med den nyeste versjonen av den kraftige <em> Gnome kalkulator </ em>.
Translated and reviewed by Jon Arne Westgaard on 2011-03-06
Suggestions:
Edubuntu har den siste versjonen av den kraftfulle <em>Gnome-kalkulatoren</em>.
Norwegian Nynorsk ubiquity-slideshow-edubuntu in Ubuntu Vivid package "ubiquity-slideshow-ubuntu" by Andreas N. on 2011-03-26
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:6
110 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Harald Vikhagen, Hans Joachim Desserud, Jon Arne Westgaard, Kenneth Jenssen, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Åka Sikrom.