Browsing Albanian translation

13 of 1729 results
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Mund të zgjidhni përparësinë më të ulët të pyetjeve që dëshironi t'ju bëhen:
- 'kritike' është për elementë që ndoshta mund të prishin sistemin
pa ndërhyrjen e përdoruesit.
- 'e lartë' është për elementë që nuk kanë përgjigje standarde të arsyeshme.
- 'mesatare' është për elementë të zakonshëm që kanë përgjigje standarde të arsyeshme.
- 'e ulët' është për elementë të thjeshtë që kanë përgjigje standarde të cilat
funksionojnë në shumicën e rasteve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-15
In upstream:
Mund të zgjedhësh përparësinë më të ulët të pyetjes që dëshiron të shohësh:
- 'kritike' është për paketat që ndoshta do prishin sistemin
pa ndërhyrjen e përdoruesit.
- 'e lartë' është për paketat që nuk kanë prezgjedhje të arsyeshme.
- 'mesatare' është për paketa të zakonshme që kanë prezgjedhje të arsyeshme.
- 'e ulët' është për paketa të parëndësishme që kanë prezgjedhje që do të
funksionojnë në shumicën e rasteve.
Suggested by Elian Myftiu on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.