Browsing Albanian translation

12 of 1729 results
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Paketat që përdorin debconf për konfigurim u atribuojnë përparësi pyetjeve që parashtrojnë. Do t'ju parashtrohen vetëm pyetjet me një përparësi të caktuar apo më të lartë; ato me përparësi më të ulët do të kapërcehen.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-15
In upstream:
Paketat që përdorin debconf për konfigurim i japin përparësi pyetjeve që mund të të bëhen. Vetëm pyetjet me një përparësi të caktuar apo më të madhe do të të jepen; ato më pak të rëndësishme do kapërcehen.
Suggested by Elian Myftiu on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.