Browsing Swedish translation

5 of 2030 results
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
Datanätverk omfattas ofta av olika system och medan det med all säkerhet skulle vara roligt att sköta ett nätverk enbart bestående av Ubuntu skrivbord och serverdatorer, måste vissa nätverksmiljöer bestå av både Ubuntu och <trademark class="registered">Microsoft </trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> system som fungerar tillsammans i harmoni. Det här avsnittet av <phrase>Ubuntu</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg att använda till att konfigurera din Ubuntu-server för att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
Translated by Håkan Hagman on 2008-04-01
Shared:
Datornätverk består ofta av flera olika system, och även om det vore trevligt att administrera ett nätverk som endast bestod av skrivbordsdatorer och servrar med Ubuntu måste somliga nätverk bestå av både Ubuntusystem och <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark>-system som arbetar tillsammans i harmoni. Den här sektionen av <phrase>Ubuntus</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg som används till att konfigurera din Ubuntuserver till att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
Suggested by Håkan Hagman on 2009-09-29
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:15(para)
5 of 2030 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.