Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 2030 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentationsprojekt)
Translated by Andreas Brudin on 2008-04-09
Reviewed by Håkan Hagman on 2009-04-06
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:6(creator) serverguide/C/serverguide-C.omf:7(maintainer)
2.
Ubuntu Server Guide
Ubuntus serverguide
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-01
Shared:
Ubuntu serverguide
Suggested by Håkan Hagman on 2009-09-29
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:8(title) serverguide/C/serverguide-C.omf:11(description) serverguide/C/serverguide.xml:14(title) serverguide/C/bookinfo.xml:13(title)
3.
2007-09-30
2007-09-30
Translated by Andreas Brudin on 2008-04-09
Reviewed by Daniel Nylander on 2008-04-09
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:9(date)
4.
Windows Networking
Windows-nätverk
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-19
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:13(title)
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
Datanätverk omfattas ofta av olika system och medan det med all säkerhet skulle vara roligt att sköta ett nätverk enbart bestående av Ubuntu skrivbord och serverdatorer, måste vissa nätverksmiljöer bestå av både Ubuntu och <trademark class="registered">Microsoft </trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> system som fungerar tillsammans i harmoni. Det här avsnittet av <phrase>Ubuntu</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg att använda till att konfigurera din Ubuntu-server för att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
Translated by Håkan Hagman on 2008-04-01
Shared:
Datornätverk består ofta av flera olika system, och även om det vore trevligt att administrera ett nätverk som endast bestod av skrivbordsdatorer och servrar med Ubuntu måste somliga nätverk bestå av både Ubuntusystem och <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark>-system som arbetar tillsammans i harmoni. Den här sektionen av <phrase>Ubuntus</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg som används till att konfigurera din Ubuntuserver till att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
Suggested by Håkan Hagman on 2009-09-29
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:15(para)
6.
Introduction
Introduktion
Translated and reviewed by Robin Sonefors on 2006-03-25
Shared:
Inledning
Suggested by Håkan Hagman on 2009-01-26
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:25(title) serverguide/C/virtualization.xml:402(title) serverguide/C/security.xml:354(title) serverguide/C/remote-administration.xml:22(title) serverguide/C/package-management.xml:20(title) serverguide/C/introduction.xml:13(title)
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
För att använda Ubuntu-system tillsammans med Windowsklienter måste man använda tjänster som är kända i Windowsmiljöer. Sådana tjänster hjälper till att dela data samt information om datorer och användare som är anslutna till nätverket. Dessa tjänster kan delas in tre huvudsakliga kategorier:
Translated by Håkan Hagman on 2008-04-01
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:27(para)
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
<emphasis role="bold">Fil- och skrivardelning</emphasis>. Använder protokollet Server Message Block (SMB) för att dela filer, mappar, enheter och skrivare i nätverket.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-19
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:35(para)
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
<emphasis role="bold">Katalogtjänster</emphasis>. Delar viktig information om datorer och användare i nätverket med hjälp av teknologier som Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2007-04-26
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:41(para)
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
<emphasis role="bold">Verifiering och åtkomst</emphasis>. Säkerställer identiteten hos en dator eller användare i ett nätverk och avgör vilken information som dator eller användaren har tillåtelse att nå med hjälp av policys och teknologier som filrättigheter, gruppolicys och verifieringstjänsten Kerberos.
Translated by Håkan Hagman on 2008-04-01
Shared:
<emphasis role="bold">Autentisering och åtkomst</emphasis>. Säkerställer identiteten hos en dator eller användare i ett nätverk och avgör vilken information som dator eller användaren har tillåtelse att nå med hjälp av policys och teknologier som filrättigheter, gruppolicys och autentiseringstjänsten Kerberos.
Suggested by Håkan Hagman on 2008-11-04
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:48(para)
110 of 2030 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas Brudin, Andreas Olsson, Clement Durand, Connor Imes, Daniel Nylander, Gustav Nilson, Håkan Hagman, Johan Marcusson, Linnea Björk Timm, Magnus Malmsten, Matthew East, Retardedpope, Robin Sonefors, St Peter, davidhjelm.