Browsing Tagalog translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 34 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntun.com (Ubuntu Documentation Project)
Translated and reviewed by Arielle B Cruz on 2008-02-25
Located in administrative/C/administrative-C.omf:6(creator) administrative/C/administrative-C.omf:7(maintainer)
2.
Administrative Tasks
Mga Gawaing pang-Administrator
Translated and reviewed by Arielle B Cruz on 2008-02-25
Located in administrative/C/administrative-C.omf:8(title) administrative/C/administrative.xml:15(title)
3.
2008-02-16
(no translation yet)
Located in administrative/C/administrative-C.omf:9(date)
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
(no translation yet)
Located in administrative/C/administrative-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Pagkilala at Pahintulot
Translated and reviewed by Donnie Lomat on 2007-04-05
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ang dokumentong ito ay na sa pangangalaga ng Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Para sa listahan ng mga contributor, tignan ang <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Translated and reviewed by Arielle B Cruz on 2008-02-25
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ang dokumentong ito ay napapaloob sa ilalim ng lisensiyang Creative Commons ShareAlike 2.5(CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Donnie Lomat on 2007-04-05
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Ikaw ay may laya para baguhin, dagdagan at ayusin ang source code ng dokumentasyon ng Ubuntu sa ilalim ng lisensiya na ito. Ang mga gawa na hango sa orihinal na gawa ay dapat ilabas sa lisensiya na ito.
Translated and reviewed by Donnie Lomat on 2007-04-05
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ang dokumentasyong ito ay ipinamamahagi at inaasahang ito ay magiging kapaki-pakinabang, subalit ito ay WALANG KATIYAKAN; kahit na walang kahit anong pahiwatig na katiyakan ng pagiging HUSTO PARA SA MERKADO o ANGKOP PARA SA TANGING LAYON NA INILARAWAN SA DISCLAIMER.
Translated and reviewed by Donnie Lomat on 2007-04-05
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Ang kopya ng lisensiya na ito ay maaring makuha sa: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Donnie Lomat on 2007-04-05
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arielle B Cruz, Donnie Lomat.