Browsing Tagalog translation

9 of 34 results
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ang dokumentasyong ito ay ipinamamahagi at inaasahang ito ay magiging kapaki-pakinabang, subalit ito ay WALANG KATIYAKAN; kahit na walang kahit anong pahiwatig na katiyakan ng pagiging HUSTO PARA SA MERKADO o ANGKOP PARA SA TANGING LAYON NA INILARAWAN SA DISCLAIMER.
Translated and reviewed by Donnie Lomat on 2007-04-05
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
9 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.