Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

18 of 8 results
4.
<big><b>Collecting problem information</b></big>
<big><b>Shromažďuji informace o problému</b></big>
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-03-04
In upstream:
<big><b>Shromažďování informací o problému</b></big>
Suggested by Adrian Guniš on 2009-12-08
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:15 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:15
5.
<big><b>Send problem report to the developers?</b></big>

After the problem report has been sent, please fill out the form in the automatically opened web browser.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<big><b>Poslat oznámení o problému vývojářům?</b></big>

Po odeslání oznámení o chybě vyplňte prosím formulář v automaticky otevřeném webovém prohlížeči.
Translated and reviewed by Astro on 2007-04-19
In upstream:
<big><b>Odeslat hlášení o problému vývojářům?</b></big>

Po odeslání hlášení o problému vyplňte prosím formulář v nově otevřeném okně prohlížeče.
Suggested by Adrian Guniš on 2009-12-08
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:3
6.
<big><b>Uploading problem information</b></big>
<big><b>Odesílám informace o problému</b></big>
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-03-04
In upstream:
<big><b>Odesílání informací o problému</b></big>
Suggested by Adrian Guniš on 2009-12-08
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:18 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:18
17.
The collected information is being sent to the bug tracking system. This might take a few minutes.
Nasbírané informace se odesílají do systému sledování chyb. To může trvat i několik minut.
Translated and reviewed by Astro on 2007-04-19
In upstream:
Sesbírané informace se odesílají do systému pro sledování chyb. To může trvat i několik minut.
Suggested by Adrian Guniš on 2009-12-08
Located in ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:436 ../kde/apport-kde.py:436 ../gtk/apport-gtk.ui.h:19 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:19
24.
_Send Report
Po_slat hlášení
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-03-04
In upstream:
_Odeslat hlášení
Suggested by Adrian Guniš on 2009-12-09
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:2
66.
This is not a genuine %s package
TRANS: %s is the name of the operating system
Toto není původní %s balíček
Translated by Petr Ferschmann on 2007-04-01
Reviewed by Astro on 2007-04-19
In upstream:
Toto není původní balík pro %s
Suggested by Adrian Guniš on 2009-12-09
Located in ../apport/ui.py:87
70.
Your computer does not have enough free memory to automatically analyze the problem and send a report to the developers.
Váš počítač nemá dostatek volné paměti pro automatickou analýzu problému a automatické odeslání vývojařům.
Translated by Petr Ferschmann on 2007-04-01
Reviewed by Astro on 2007-04-19
In upstream:
Váš počítač nemá dostatek volné paměti pro automatickou analýzu problému a odeslání hlášení vývojářům.
Suggested by Adrian Guniš on 2009-12-09
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:303 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:303 ../apport/ui.py:303
94.
This problem was already reported in the bug report displayed in the web browser. Please check if you can add any further information that might be helpful for the developers.
Tento problém již byl nahlášen v hlášení zobrazením ve vašem webovém prohlížeči. Prosím zkontrolujte, zda můžete přidat další informace, které by mohly být nápomocné vývojářům.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-03-04
In upstream:
Tento problém byl již nahlášen v hlášení zobrazeném ve vašem webovém prohlížeči. Prosím zkontrolujte, zda můžete přidat další informace, které by mohly být vývojářům nápomocné.
Suggested by Adrian Guniš on 2009-12-07
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:1462 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1462 ../apport/ui.py:1462
18 of 8 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Guniš, Astro, Belisarivs, Dominik Sauer, Kamil Páral, Kuvaly [LCT], Lumír Jasiok, Martin Böhm, Miloslav Pansky, Petr Ferschmann, Roman Horník, Vojtěch Látal, Vojtěch Procházka, Vojtěch Trefný, ZeXx86, junglist.