Browsing Tagalog translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
8190 of 91 results
81.
You don't have to be a software developer to help improve Ubuntu. You can participate by translating Ubuntu into your own language, test it on desktops, laptops, and servers, help improve the Ubuntu web site with guides and tips for users, answer questions on the forum or mailing lists, contribute artwork, and more. Any contribution, big or small, will shape the future of Ubuntu for all of us. To find out how to participate, visit <ulink url="http://www.ubuntu.com/community/participate/">this webpage</ulink>!
Hindi mo kailangang maging tagalikha ng software upang mapabuti ang Ubuntu. Maari kang makisalo sa pamamagitan ng pagsasalinwika ng Ubuntu sa iyong sariling wika; subukan ang Ubuntu sa mga desktops, laptops at servers; tumulong sa pagpabuti ng Ubuntu web site sa pamamagitan ng pagbibigay payo sa mga tagagamit, sumagot sa mga tanong sa mga pagpupulong o talaan ng sulat, mag-abuloy ng artwork, at marami pang iba. Lahat ng tulong, maliit man o malaki, ay huhubog sa kinabukasan ng Ubuntu para sa ating lahat. Upang malaman kung papaano makisalo, bisitahin ang <ulink url="http://www.ubuntu.com/community/participate/">webpage</ulink>!
Translated and reviewed by Zak B. Elep
Located in C/about-ubuntu.xml:308(para)
82.
Read more about Ubuntu and its growing community at <ulink url="http://www.ubuntu.com">www.ubuntu.com</ulink>.
Magbasa pa tungkol sa Ubuntu and ang kanyang lumalagong komunidad sa <ulink url="http://www.ubuntu.com">www.ubuntu.com</ulink>.
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:309(para)
83.
Get Help with Ubuntu
Humingi ng tulong sa Ubuntu
Translated and reviewed by AllanAtim
Located in C/about-ubuntu.xml:312(title)
84.
There are many ways to get help with Ubuntu. You can obtain <ulink url="http://www.ubuntu.com/support/supportoptions/paidsupport">paid support</ulink>, or use one of the many free support options, such as:
(no translation yet)
Located in C/about-ubuntu.xml:313(para)
85.
Access Ubuntu's local help from the System menu.
Gamitin ang tulong lokal ng Ubuntu mula sa System menu.
Translated and reviewed by Jerome S. Gotangco
Located in C/about-ubuntu.xml:316(para)
86.
The Ubuntu <ulink url="http://help.ubuntu.com">documentation website</ulink>, where you will find comprehensive guides to using Ubuntu written by the <emphasis>Ubuntu Documentation Project</emphasis>.
(no translation yet)
Located in C/about-ubuntu.xml:319(para)
87.
The Ubuntu <ulink url="https://wiki.ubuntu.com/UserDocumentation">wiki documentation</ulink>, which hosts a vast range of community-contributed documentation on using Ubuntu.
(no translation yet)
Located in C/about-ubuntu.xml:322(para)
88.
The Ubuntu community <ulink url="http://lists.ubuntu.com">mailing lists</ulink>, where we discuss news, ideas and issues with Ubuntu.
(no translation yet)
Located in C/about-ubuntu.xml:325(para)
89.
The Ubuntu community <ulink url="http://www.ubuntu.com/community/forums">web forums</ulink>, where you can ask questions looking for help, and discuss any aspect of Ubuntu.
(no translation yet)
Located in C/about-ubuntu.xml:328(para)
90.
IRC chat: <phrase>irc.freenode.net channel #ubuntu</phrase> - chat in realtime with the irc community. You will need an <application>irc client</application> to connect. Ubuntu comes with a messenger client, open <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Internet</guimenuitem><guimenuitem>Gaim Internet Messenger</guimenuitem></menuchoice>.
(no translation yet)
Located in C/about-ubuntu.xml:331(para)
8190 of 91 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aldous Peñaranda, AllanAtim, Diana Jayne Gonzales, Donnie Lomat, Jerome S. Gotangco, Loell Anthony Erecre, Pinay, Vladimir Franciz S. Blando, Zak B. Elep, vinzer.