Browsing Tagalog translation

81 of 91 results
81.
You don't have to be a software developer to help improve Ubuntu. You can participate by translating Ubuntu into your own language, test it on desktops, laptops, and servers, help improve the Ubuntu web site with guides and tips for users, answer questions on the forum or mailing lists, contribute artwork, and more. Any contribution, big or small, will shape the future of Ubuntu for all of us. To find out how to participate, visit <ulink url="http://www.ubuntu.com/community/participate/">this webpage</ulink>!
Hindi mo kailangang maging tagalikha ng software upang mapabuti ang Ubuntu. Maari kang makisalo sa pamamagitan ng pagsasalinwika ng Ubuntu sa iyong sariling wika; subukan ang Ubuntu sa mga desktops, laptops at servers; tumulong sa pagpabuti ng Ubuntu web site sa pamamagitan ng pagbibigay payo sa mga tagagamit, sumagot sa mga tanong sa mga pagpupulong o talaan ng sulat, mag-abuloy ng artwork, at marami pang iba. Lahat ng tulong, maliit man o malaki, ay huhubog sa kinabukasan ng Ubuntu para sa ating lahat. Upang malaman kung papaano makisalo, bisitahin ang <ulink url="http://www.ubuntu.com/community/participate/">webpage</ulink>!
Translated and reviewed by Zak B. Elep
Located in C/about-ubuntu.xml:308(para)
81 of 91 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.