Translations by Ufuk Tekir

Ufuk Tekir has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 93 results
16.
You can change the paths of the default folders here. Don't change the location of your desktop folder unless you know what you are doing.
2009-04-24
Varsayılan klasörlerin yolunu burada değiştirebilirsiniz. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız masaüstü klasörünüzün yolunu değiştirmeyin.
17.
Update successful!
2009-04-24
Güncelleştirme Başarılı!
45.
You can submit your sources to the server for other people to use.
2009-04-24
Diğer insanların kullanması için kaynaklarınızı sunucuya gönderebilirsiniz.
49.
Enter the title of the source, e.g. "Ubuntu Official Repostory"
2009-04-24
Kaynağın başlığını girin, örn. "Ubuntu Resmi Deposu"
50.
If the locale isn't correct you can edit manually
2009-04-24
Bölge doğru değilse elle düzenleyebilirsiniz
54.
Uploading...
2009-04-24
Karşıya yükleniyor...
60.
Please input the correct information about sources!
2009-04-24
Lütfen kaynaklar hakkında doğru bilgiyi girin!
61.
You can submit your sources to our server to help building the sources list, or you can use the official sources. Do you wish to use the official sources?
2009-04-24
Kaynak listesini oluşturmada bize yardım etmek için kaynaklarınızı sunucumuza yükleyebilirsiniz ya da resmi kaynakları kullanabilirsiniz. Resmi kaynakları kullanmak istiyor musunuz?
63.
Your sources will be reviewed and made available for others soon. Thank you!
2009-04-24
Kaynaklarınız değerlendirilecek ve yakında başkaları için de kullanılabilir olacak. Teşekkürler!
64.
Successfully submitted
2009-04-24
Başarıyla onaya sunuldu.
66.
Please check the permission of the sources.list file
2009-04-24
Lütfen sources.list dosyasının izinlerini kontrol edin
68.
The current content will be lost after reloading! Do you wish to continue?
2009-04-24
Tekrar yüklemeden sonra mevcut içerik kaybolacak! Devam etmek istiyor musunuz?
73.
Update Successful!
2009-04-24
Güncelleştirme Başarılı!
93.
After every release of Ubuntu there comes a feature freeze. This means only applications with bug-fixes get into the repository. By using third-party DEB repositories, you can always keep up-to-date with the latest version. After adding these repositories, locate and install them using Add/Remove.
2009-04-24
Ubuntu'nun her sürümüyle yeni bir özellik gelir. Bu, sadece bug onarımı yapılmış uygulamaların depoya girdiği anlamına gelir. Üçüncü-taraf DEB depolarını kullanarak, her zaman son versiyonla güncel kalabilirsiniz. Bu depoları ekledikten sonra, Ekle/Kaldır kullanarak bulun ve kurun.
96.
It is a possible security risk to use packages from Third-Party Sources. Please be careful and use only sources you trust.
2009-04-24
Üçüncü-Taraf kaynaklardan olan paketleri kullanmak olası bir güvenlik riskidir.
100.
A simple but more effecient method for finding and installing popular packages than the default Add/Remove.
2009-04-24
Popüler paketleri bulmak ve kurmak için varsayılan Ekle/Kaldır'dan daha basit ve etkili bir yöntem.
112.
Open the files of type "%s" with:
2009-04-24
"%s" türünde dosyaları bununla aç:
113.
Choose an application
2009-04-24
Bir uygulama seçin
118.
Here you can manage which application will open which filetypes.
2009-04-24
Hangi uygulamanın hangi dosya türlerini açacağını burada ayarlayabilirsiniz.
119.
Only show filetypes with an associated application
2009-04-24
Sadece bir uygulamayla ilişkilendirilmiş dosya türlerini göster
141.
To enable the compositing feature of metacity, you should manually disable Visual Effects in "Appearance".
2009-04-24
Metacity'nin masaüstü oluşturma özelliğini etkinleştirmek için, "Görünüm" den Görsel Efektleri elle devre dışı bırakmalısınız.
150.
Use "Home Folder" as desktop (Logout for changes to take effect)
2009-04-24
Masaüstü olarak "Başlangıç Klasörü" nü kullan. (Değişikliklerin etkili olması için oturumu kapatın)
152.
Tweak otherwise hidden settings.
2009-04-24
Diğer gizli ayarları değiştir.
154.
Easily install up-to-date versions of many applications.
2009-04-24
Bir çok uygulamanın kolayca kurulan güncel sürümleri
155.
Configure file templates and shortcut scripts for easy access to common tasks.
2009-04-24
Sık kullanılan görevlere kolay erişim için dosya şablonlarını ve kısayol betiklerini yapılandır.
182.
_Donate
2009-04-24
_Bağış Yap
184.
Ubuntu Tweak is a free-software, you can use it for free. If you like it, Please consider to donate for Ubuntu Tweak.
2009-04-24
Ubuntu Tweak ücretsiz bir yazılımdır, bedava kullanabilirsiniz. Sevdiyseniz, lütfen Ubuntu Tweak için bağış yapın.
185.
Never Show This Again
2009-04-24
Asla Bunu Gösterme
213.
Do you want your changes to take effect immediately?
2009-04-24
Değişikliklerinizin hemen etkili olmasını istiyor musunuz?
218.
Disable Network Manager when asleep
2009-04-24
Uykudayken Ağ Yöneticisini Kapat
234.
Enable Check Update
2009-04-24
Güncelleştirme Kontrolünü Etkinleştir
260.
Fully customisable dock-like window navigator(Unstable)
2009-04-24
Tamamen özelleştirilebilir dock benzeri pencere yöneticisi (Kararsız)
264.
GTK+ Bluetooth Manager
2009-04-24
GTK+ Bluetooth Yöneticisi
271.
Chromium is an open-source browser project that aims to build a safer, faster, and more stable way for all Internet users to experience the web.
2009-04-24
Chromium, tüm Internet kullanıcılarının web deneyimi için daha güvenli, daha hızlı ve daha kararlı bir araç yaratmak amacıyla oluşturulmuş açık kaynaklı bir tarayıcıdır.
296.
Global Menu Bar for GNOME
2009-04-24
GNOME için Global Menu Bar
305.
GTG is a personal organizer for the GNOME desktop environment, it focuses on ease of use and flexibility, while keeping things simple.
2009-04-24
GTG, GNOME masaüstü ortamı için kişisel bir organizatördür, herşeyi basit tutarak kullanım kolaylığı ve esnekliğe yoğunlaşmıştır.
306.
Gwibber is an open source microblogging client for GNOME
2009-04-24
Gwibber, GNOME için açık kaynaklı bir mikro blog oluşturma istemcisidir.
312.
Create and edit Scalable Vector Graphics images
2009-04-24
Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri Oluştur ve Düzenle
320.
Open internet TV, beyond anything else
2009-04-24
Açık internet TV, başka her şeyin ötesinde
335.
Feature-rich screenshot application(formerly known as GScrot)
2009-04-24
Zengin özellikli ekran görüntüsü yakalama uygulaması (Eski adıyla GScrot)
342.
A desktop application that will watch for events (website updates, emails, file and folder changes...)
2009-04-24
Olayları izleyecek bir masaüstü uygulaması (website güncellemeleri, e-mailler, dosya ve klasör değişiklikleri...)
415.
Avant Window Navigator (Unstable Version)
2009-04-24
Avant Window Navigator (Kararsız Sürüm)
426.
Gnome Global Menu
2009-04-24
Gnome Global Menu
428.
Gwibber (Daily Version)
2009-04-24
Gwibber (Günlük Sürüm)
434.
Ubuntu Tweak (Unstable Version)
2009-04-24
Ubuntu Tweak (Kararsız Sürüm)
471.
Copy to Desktop
2009-04-24
Masaüstüne Kopyala
472.
Copy to Download
2009-04-24
İndirmelere Kopyala
473.
Copy to Home
2009-04-24
Başlangıç'a Kopyala
476.
Move to Desktop
2009-04-24
Masaüstüne Taşı
477.
Move to Download
2009-04-24
İndirmelere Taşı