Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
1120 of 106 results
11.
2010
2010
Translated and reviewed by Andi Erebara on 2012-08-10
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:14(year)
12.
Ubuntu Documentation Project
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-18
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:15(ulink)
13.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. dhe anëtarët e <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-18
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:15(holder)
14.
The Ubuntu Documentation Project
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-18
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:18(publishername)
15.
This section describes how to keep your computer safe from security threats.
Ky seksion përshkruan se si ta mbani kompjuterin tuaj të sigurtë kundrejt kërcënimeve për sigurinë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-18
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:18(para)
16.
Passwords
Fjalëkalimet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-18
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:20(title)
17.
Keep your password safe. If you want to change it, you can by opening <application>About Me</application> (<menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem><guimenuitem>About Me</guimenuitem></menuchoice>) and clicking <guibutton>Change Password</guibutton>.
Mbajeni fjalëkalimin tuaj të sigurtë. nëse dëshironi ta ndryshoni atë, ju mund ta bëni duke hapur <application>Rreth Meje</application> (<menuchoice><guimenu>Sistemi</guimenu><guimenuitem>Preferencat</guimenuitem><guimenuitem>Rreth Meje</guimenuitem></menuchoice>) dhe duke klikuar <guibutton>Ndrysho Fjalëkalimin</guibutton>.
Translated by Vilson Gjeci on 2011-05-07
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:21(para)
18.
It is possible to automatically login to Ubuntu.
Është e mundur të hysh autoatikisht në Ubuntu.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-10
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:24(para)
19.
Automatic login is highly discouraged because it provides less security for your system.
Hyrja automatike nuk rekomandohet sepse i jep më pak siguri sistemit tuaj.
Translated by Vilson Gjeci on 2011-05-07
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:26(para)
20.
Open <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Login Screen</guimenuitem></menuchoice>.
Hapni <menuchoice><guimenu>Sistemi</guimenu><guimenuitem>Administrimi</guimenuitem><guimenuitem>Ekrani në Hyrje</guimenuitem></menuchoice>.
Translated by Vilson Gjeci on 2011-05-07
Located in keeping-safe/C/keeping-safe.xml:30(para)
1120 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andi Erebara, Matthew East, Vilson Gjeci.