Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 115 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Projekt Dokumentacji Ubuntu)
Translated and reviewed by Dominik Zablotny on 2007-03-21
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:6(creator) add-applications/C/add-applications-C.omf:7(maintainer)
2.
Adding, Removing and Updating Applications
Dodawanie, usuwanie i aktualizacja programów
Translated by Artur Szymanski on 2009-03-30
Reviewed by Piotr Strębski on 2009-03-30
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:8(title) add-applications/C/add-applications.xml:15(title)
3.
2008-02-16
16-02-2008
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2008-03-16
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:9(date)
4.
Instructions on how to install and uninstall software, including information on package management.
Instrukcje o tym, jak zainstalować i odinstalować oprogramowanie, łącznie z informacją o zarządzaniu pakietami.
Translated by Dominik Zablotny on 2008-03-15
Reviewed by Piotr Strębski on 2010-03-09
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Autorzy i Licencja
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-06
Located in add-applications/C/add-applications.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ten dokument jest pod opieką Zespołu Dokumentacji Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Lista autorów jest dostępna na <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">tej stronie</ulink>.
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-06
Located in add-applications/C/add-applications.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ten dokument jest udostępniany na zasadach licencji Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-06
Located in add-applications/C/add-applications.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Każdy ma prawo modyfikować, rozszerzać i poprawiać kod źródłowy dokumentacji Ubuntu na zasadach zawartych w niniejszej licencji. Wszelkie dzieła pochodne muszą być udostępniane na tej samej licencji.
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-06
Located in add-applications/C/add-applications.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ten dokument jest rozpowszechniany z nadzieją, iż będzie przydatny, ale BEZ ŻADNYCH GWARANCJI; nawet bez domniemanej gwarancji ZGODNOŚCI Z UMOWĄ lub MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM CELU TAK JAK OPISANO TO W OŚWIADCZENIU.
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-06
Located in add-applications/C/add-applications.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopia licencji jest dostępna tutaj: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Licencja Creative Commons ShareAlike</ulink>.
Translated by Zen Vantalye on 2008-11-08
Reviewed by Arkadiusz Lipiec on 2008-11-25
Located in add-applications/C/add-applications.xml:11(para)
110 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Czabara, Arkadiusz Lipiec, Artur Szymanski, Brunon Bierżeniuk, Danek, Daniel Wit Preuss, Dominik Zablotny, Jan Pogocki, Jarosław Ogrodnik, Karolaq, Krzysztof Tataradziński, Marek Mroczek, Mateusz Tybura, Mean-Machine, Pawel Dyda, Piotr Strębski, Piotrek K, Tomasz 'Zen' Napierala, W@ng3R, Zen Vantalye, ciapaczek, pankamyk.