Browsing Dutch translation

211 of 934 results
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
Purple Pen is gratis software en mag worden gekopieerd en gedeeld.
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AboutForm.resx, freeLabel.Text
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
Deze software wordt verstrekt door de auteursrechthouders en de medewerkers "zoals ze is", en om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties, inclusief -maar niet uitsluitend- de impliciete garanties van handelsgoed en geschiktheid voor een bepaald doel, worden afgewezen.
Translated by Jan-Gerard van der Toorn
Reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AboutForm.resx, disclaimerLabel.Text
4.
OK
Ok
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AboutForm.resx, okButton.Text InitialScreen.resx, okButton.Text LicenseForm.resx, okButton.Text MissingFonts.resx, okButton.Text OkCancelDialog.resx, okButton.Text
5.
Credits
Met dank aan
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AboutForm.resx, creditsButton.Text
6.
View Full License
Bekijke de volledige licentie
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AboutForm.resx, licenseButton.Text
7.
About Purple Pen
Over Purple Pen
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AboutForm.resx, $this.Text
8.
First control number:
Nummer van eerste post:
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AddCourse.resx, firstControlLabel.Text
9.
Description appearance:
Uiterlijk van de beschrijving:
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AddCourse.resx, descriptionAppearanceLabel.Text AllControlsProperties.resx, descriptionAppearanceLabel.Text
10.
Map printing scale:
Schaal afgedrukte kaart:
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AddCourse.resx, mapScaleLabel.Text AllControlsProperties.resx, printingScaleLabel.Text
11.
Symbols
Symbolen
Translated and reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AddCourse.resx, descKindCombo.Items AllControlsProperties.resx, descKindCombo.Items PrintDescriptions.resx, descriptionKindCombo.Items1
211 of 934 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jan-Gerard van der Toorn, Peter Golde.