Browsing Dutch translation

3 of 934 results
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
Deze software wordt verstrekt door de auteursrechthouders en de medewerkers "zoals ze is", en om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties, inclusief -maar niet uitsluitend- de impliciete garanties van handelsgoed en geschiktheid voor een bepaald doel, worden afgewezen.
Translated by Jan-Gerard van der Toorn
Reviewed by Jan-Gerard van der Toorn
Located in AboutForm.resx, disclaimerLabel.Text
3 of 934 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.