Browsing Polish translation

137 of 548 results
137.
Over <strong>400 transitions</strong> are included in OpenShot, which lets you gradually fade from one clip to another. The quickness and sharpness of the transitions can also be adjusted using keyframes (if needed). Overlapping two clips will create a new transition automatically.
OpenShot zawiera ponad <strong>400 różnych animacji</strong>, które umożliwiają stopniowe przejścia z jednego klipu, do drugiego. Prędkość i wyrazistość przejść może też być edytowana (jesli zajdzie taka potrzeba). Nałożenie na siebie dwóch klipów spowoduje automatyczne powstanie nowej animacji przejścia.
Translated and reviewed by Karol on 2018-09-23
Located in default/templates/default/cloud-api.html:206 default/templates/default/features.html:127
137 of 548 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.