Translations by Ivan Bentzen

Ivan Bentzen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 146 results
21.
The dramatic story of how and why OpenShot was created, is best understood by reading: <a href="%(story_url)s">Our Story</a>.
2018-07-19
Den dramatiske historie om hvordan og hvorfor OpenShot blev skabt forstås bedst ved at læse: <a href="%(story_url)s">Vores historie</a>.
22.
Creator & Lead Developer
2018-07-19
Skaber og hovedudvikler
23.
OpenShot was created in August 2008, by <a href="%(jonathan_url)s">Jonathan Thomas</a>, a software developer from North Texas (USA). However, Jonathan is now assisted by many key developers: <a href="%(developers_url)s">Meet the Developers</a>. In 2012, <a target="_blank" href="%(openshot_studios_url)s">OpenShot Studios, LLC</a> was incorporated by Jonathan Thomas, and all copyright and trademark properties were transferred to this new company, to better protect the interests of each contributor. Soon after, OpenShot Studios joined the <a target="_blank" href="%(oin_url)s">Open Invention Network (OIN)</a>, in order to strengthen its ability to protect the contributors and source-code.
2018-07-19
OpenShot blev skabt i august 2008 af <a href="%(jonathan_url)s">Jonathan Thomas</a>, en softwareudvikler fra det nordlige Texas (USA). Nu får Jonathan dog hjælp af mange udviklere: <a href="%(developers_url)s">Mød udviklerne</a>. I 2012 blev <a target="_blank" href="%(openshot_studios_url)s">OpenShot Studios, LLC</a> grundlagt af Jonathan Thomas og alle copyright- og varemærkerettigheder blev overført til det nye firma, så de enkelte bidragsyderes interesser bedre kunne beskyttes. OpenShot Studios tilsluttede sig kort herefter <a target="_blank" href="%(oin_url)s">Open Invention Network (OIN)</a> for at forstærke muligheden for at beskytte bidragsydere og kildekode.
24.
Programming Language & Dependencies
2018-07-20
Programmeringssprog og -afhængigheder
25.
OpenShot is written in a few different programming languages. The interface is built with <a href="%(python_url)s" target="_blank">Python</a> and <a target="_blank" href="%(qt5_url)s">PyQt5</a>. Our video processing backend (libopenshot) is built in C++, and utilizes <a href="%(ffmpeg_url)s" target="_blank">FFmpeg</a>. Out interactive drag-n-drop timeline is built with HTML5, JavaScript, and <a href="%(angular_url)s" target="_blank">AngularJS</a>. Many of our advanced 3D effects and animations are powered by <a href="%(blender_url)s" target="_blank">Blender</a>.
2018-07-20
OpenShot er skrevet i en del forskellige programmeringssprog. Grænsefladen er bygget med <a href="%(python_url)s" target="_blank">Python</a> og <a target="_blank" href="%(qt5_url)s">PyQt5</a>. Backend'en for videobehandlingen (libopenshot) er bygget i C++ og anvender <a href="%(ffmpeg_url)s" target="_blank">FFmpeg</a>. Den interaktive træk-og-slip-tidslinje er bygget med HTML5, JavaScript og <a href="%(angular_url)s" target="_blank">AngularJS</a>. Mange af vores avancerede 3D-effekter drives af <a href="%(blender_url)s" target="_blank">Blender</a>.
26.
Operating Systems
2018-07-19
Operativsystemer
27.
OpenShot is available for Linux, OS X, and Windows. Check out the <a href="%(download_url)s">download page</a> for more details.
2018-07-19
OpenShot er tilgængelig for Linux-, OS X- og Windows-brugere. Se <a href="%(download_url)s">download-siden</a> for mere information.
28.
Licensing Information
2018-07-19
Licensinformation
30.
Download OpenShot
2018-07-19
Hent OpenShot
31.
There are many different ways to download and install OpenShot. We have a universal Linux AppImage, which supports most desktop versions of Linux. We also have OS X and Windows installers. <a href="%(download_url)s">Download Now</a>.
2018-07-19
Du kan hente og installere OpenShot på mange forskellige måder. Vi har et universelt Linux AppImage, der understøtter de fleste desktop-versioner af Linux. Vi har også installationspakker til OS X- og Windows. <a href="%(download_url)s">Hent nu</a>.
32.
There are many ways to contact the OpenShot team, including email, IRC, and Facebook. For details on how to contact us, visit our <a href="%(contact_url)s">Contact Us</a> page.
2018-07-19
Du kan komme i forbindelse med OpenShot-teamet på mange måder, blandt andet på e-mail og via IRC og Facebook. Kig på vores <a href="%(contact_url)s">Kontakt os</a>-side, for flere oplysninger.
37.
Video Editor
2018-07-19
Videoredigering
38.
Free, Open, and Award-Winning Video Editor for Linux, Mac, and Windows!
2018-07-19
Gratis, åben og prisvindende videoredigering til Linux, Mac og Windows!
40.
OpenShot is an award-winning free and open-source video editor for Linux, Mac, and Windows. Create videos with exciting video effects, titles, audio tracks, and animations.
2018-07-19
OpenShot er et prisvindende, gratis open source-videoredigeringsprogram til Linux, Mac og Windows. Skab film med spændende videoeffekter, titler, baggrundslyd og animationer.
41.
Facebook
2018-07-19
Facebook
42.
Twitter
2018-07-19
Twitter
44.
YouTube
2018-07-19
YouTube
46.
Screenshots
2018-07-19
Skærmbilleder
47.
Videos
2018-07-19
Videoer
48.
Our Story
2018-07-19
Vores historie
51.
Sponsors
2018-07-19
Sponsorer
52.
Meet the Developers
2018-07-19
Mød udviklerne
53.
Language
2018-07-19
Sprog
54.
Products
2018-07-19
Produkter
55.
Cloud API
2018-07-19
Cloud API
57.
Donate
2018-07-19
Donér
58.
Make Donation
2018-07-19
Donér
59.
View Donations
2018-07-19
Vis donationer
60.
Support
2018-07-19
Hjælp
61.
Report a Bug
2018-07-19
Rapportér en fejl
62.
Ask a Question
2018-07-19
Stil et spørgsmål
64.
Translations
2018-07-19
Oversættelser
65.
Visit Forums
2018-07-19
Besøg fora
66.
Blog
2018-07-19
Blog
67.
Latest <strong>Posts</strong>
2018-07-19
Seneste <strong>indlæg</strong>
68.
Open-Source
2018-07-19
Open source
69.
OpenShot™ was created in 2008, in an effort to build a free, simple, open-source video editor for Linux. It is now available on Linux, Mac, and Windows, has been downloaded millions of times, and continues to grow as a project!
2018-07-19
OpenShot™ blev skabt i 2008 som et forsøg på at lave et gratis, enkelt open source-videoredigeringsprogram til Linux. Det er nu tilgængeligt til Linux, Mac og Windows og er blevet downloadet millioner af gange. Det fortsætter med at vokse som projekt!
70.
License
2018-07-19
Licens
71.
OpenShot™ is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
2018-07-19
OpenShot™ er et gratis program: du må videreformidle og/eller ændre det som beskrevet i version 3 eller (hvis du vælger det) en senere udgave af betingelserne for GNU General Public License, offentliggjort af the Free Software Foundation.
72.
Address:
2018-07-19
Adresse:
73.
Email:
2018-07-19
E-mail:
77.
Follow Us
2018-07-19
Følg os
78.
Powered by AWS Cloud Computing
2018-07-19
Drives af AWS Cloud Computing
82.
Privacy
2018-07-19
Beskyttelse af personlige oplysninger
83.
Terms
2018-07-19
Betingelser
84.
Set Language
2018-07-19
Vælg sprog
85.
Don't see your language? Contribute to our <a href="%(translate_url)s" target="_blank">website translations</a>!
2018-07-19
Finder du ikke dit sprog? Hjælp til med <a href="%(translate_url)s" target="_blank">oversættelser til hjemmesiden</a>!
87.
View Translators
2018-07-19
Vis oversættere
88.
Close
2018-07-19
Luk
90.
blog, news, latest developments, updates
2018-07-19
blog, nyheder, seneste tilføjelser, opdateringer