Translations by Pavol Klačanský

Pavol Klačanský has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
54.
Reboot required
2009-03-14
Je potrebný reštart
55.
To start the Live CD you need to reboot your machine leaving the CD in the tray. If your machine cannot boot from the CD, the last option should work in most cases.
2009-03-14
Na spustenie LiveCD potrebujete reštartovať váš počítač s CD v mechanike. Ak váš počítač nemožno zaviesť z CD, posledná voľba by mala fungovať vo väčšine prípadov.
58.
Help me to boot from CD
2009-03-14
Pomoc so spustením z CD
60.
Demo and full installation
2009-03-14
Demoverzia a plná inštalácia
61.
Try %(distro)s without installing! Simply reboot your machine with the CD in the tray. You may perform a full installation from within the demo to install %(distro)s either alongside Windows or as the only operating system.
2009-03-14
Skúste %(distro)s bez inštalácie! Jednoducho reštartujte svoj počítač s CD v mechanike. Môžete vykonať plnú inštaláciu z demoverzie a nainštalovať %(distro)s buď vedľa Windows alebo ako jediný operačný systém.
62.
Install inside Windows
2009-03-14
Inštalovať do Windows
64.
Learn more
2009-03-14
Dozvedieť sa viac
65.
%(distro)s is a free, community developed, linux-based operating system complete with a web browser, productivity software, instant messaging, and much more.
2009-03-14
%(distro)s je voľný, komunitou vyvíjaný, kompletný operačný systém založený na Linuxe s webovým prehliadačom, kancelárskym softvérom, internetovým komunikátorom a mnohým ďalším.