Browsing Norwegian Bokmal translation

7 of 281 results
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Du installerer i maskinprodusentmodus. Oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet lagres på de installerte systemene, og tas med i eventuelle feilrapporter.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Du installerer i maskinprodusentmodus. Vennligst oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet vil lagres på de installerte systemene og brukes i forbindelse med feilrapportering.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2009-08-25
Suggestions:
Du installerer i maskinprodusentmodus. Gjer vel å velja eit unikt namn for denne greina av system. Dette namnet vert lagra på dei installerte systema og kan brukast i samband med feilrapportering.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Zesty package "ubiquity" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Du installerer i maskinprodusentmodus. Ver vennleg å oppgje eit unikt namn for denne greina av system. Dette namnet vil bli lagra på dei installerte systema og skal brukast i samanheng med feilrapportering.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Zesty package "ubiquity" by Endre Oma on 2007-10-03
Located in ../ubiquity.templates:9001
7 of 281 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.