Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

4857 of 999 results
48.
If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if sorted by name, then instead of sorting the files from "a" to "z", they will be sorted from "z" to "a"; if sorted by size, instead of being incrementally they will be sorted decrementally.
(no translation yet)
Located in ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:40
49.
Default folder viewer
Privzet pregledovalnik mape
Translated by Matej Urbančič
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:185
50.
When a folder is visited this viewer is used unless you have selected another view for that particular folder. Possible values are "list-view", and "icon-view".
Kadar je obiskana mapa, se uporabi ta pregledovalnik, razen v primeru, da je za to mapo določena drugačna n astavitev. Mogoče vrednosti so "list_view" in "icon_view".
Translated by Matej Urbančič
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:34
51.
Whether to show hidden files
Ali naj se skrite datoteke prikažejo
Translated by Matej Urbančič
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:190
52.
This key is deprecated and ignored. The "show-hidden" key from "org.gtk.Settings.FileChooser" is now used instead.
Ta ključ je opuščen in bo prezrt. Namesto tega bo uporabljana možnost "show-hidden" iz"org.gtk.Settings.FileChooser".
Translated by Matej Urbančič
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:36
53.
What viewer should be used when searching
Kateri pregledovalnik naj bo uporabljen med iskanjem
Translated by Matej Urbančič
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:186
54.
When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting.
Med iskanjem bo program preklopil vrsto pogleda na to določilo.
Translated by Matej Urbančič
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
55.
Bulk rename utility
Pripomoček za paketno preimenovanje
Translated by Matej Urbančič
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
56.
If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register themselves in this key by setting the key to a space-separated string of their executable name and any command line options. If the executable name is not set to a full path, it will be searched for in the search path.
Izbrana možnost določi, da Nautilus pripne URI-je izbranih datotek in rezultat obravnava kot ukazno vrstico za paketno preimenovanje. Programi paketnega preimenovanja se lahko vpišejo v ta ključ z nastavitvijo ključa na s presledki ločen niz njihovega izvedljivega imena in katerihkoli možnosti ukazne vrstice. V primeru da ime izvedljive datoteke ni določeno na polno pot, bo bilo iskano v iskalni poti.
Translated by Matej Urbančič
Reviewed by Andrej Znidarsic
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
57.
Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop operation
Ali naj se mapa, nad katero je miška s predmeti pripravljenimi spuščanje, odpre po določenem času.
Translated by Matej Urbančič
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:191
4857 of 999 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alen F., Andraz Tori, Andrej Znidarsic, Damir Jerovšek, Dražen Matešić, Klemen Košir, Matej Urbančič, Matic Zgur, Matija Polajnar, Miha Gašperšič, Peter Klofutar, Robert Hrovat, Sasa Batistic, Simon Benedicic, Tomi Sambrailo, mrt, musli.