Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 33 results
10.
If set to "after-current-tab", then new tabs are inserted after the current tab. If set to "end", then new tabs are appended to the end of the tab list.
Ja iestatīts uz "after-current-tab", jaunas cilnes tiks ievietotas pēc pašreizējās cilnes. Ja iestatīts uz "end", jaunas cilnes tiks pievienotas cilņu saraksta beigās.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2011-05-18
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:2
24.
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "always" then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to "local-only" then only show counts for local file systems. If set to "never" then never bother to compute item counts.
Ātruma taupīšana, rādot vienumu skaitu mapē. Ja iestatīts uz "always", tad rāda vienmēr, pat ja mape atrodas uz attālināta servera. Ja iestatīts uz "local-only", tad rāda tikai vietējām mapēm. Ja iestatīts uz "never", nerāda nekad.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-01-31
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:10
26.
Possible values are "single" to launch files on a single click, or "double" to launch them on a double click.
Iespējamās vērtības ir "single", lai atvērtu datnes ar vienu klikšķi, vai "double", lai atvērtu datnes ar dubultklikšķi.
Translated by Pēteris Krišjānis on 2012-09-23
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
28.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are "launch" to launch them as programs, "ask" to ask what to do via a dialog, and "display" to display them as text files.
Ko iesākt ar izpildāmām teksta datnēm, kad tās tiek aktivizētas (ar parasto vai dubultklikšķi). Iespējamās vērtības ir "launch" - palaiž tās kā programmas, "ask" - izvēlas veicamo darbību dialogā, un "display" - parāda tās kā teksta datnes.
Translated by Pēteris Krišjānis on 2012-09-23
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
34.
For users with mice that have "Forward" and "Back" buttons, this key will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed.
Lietotājiem ar pelēm, kurām ir "Uz priekšu" un "Atpakaļ" pogas, šī atslēga noteikts, vai jebkāda darbība tiek veikta Nautilus, ja kaut viena no šīm pogām ir nospiesta.
Translated by Pēteris Krišjānis on 2010-04-29
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:18
35.
Mouse button to activate the "Forward" command in browser window
Peles poga, ar ko aktivizēt "Uz priekšu" komandu pārlūka logā
Translated by Pēteris Krišjānis on 2010-04-29
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:19
36.
For users with mice that have buttons for "Forward" and "Back", this key will set which button activates the "Forward" command in a browser window. Possible values range between 6 and 14.
Lietotājiem ar pelēm, kurām ir "Uz priekšu" un "Atpakaļ" pogas, šī atslēga iestatīs, kura poga aktivizēs "Uz priekšu" komandu pārlūka logā. Iespējamās vērtības ir robežās no 6 līdz 14.
Translated by Pēteris Krišjānis on 2010-04-29
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:20
37.
Mouse button to activate the "Back" command in browser window
Peles poga, ar ko aktivizēt "Atpakaļ" komandu pārlūka logā
Translated by Pēteris Krišjānis on 2010-04-29
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:21
38.
For users with mice that have buttons for "Forward" and "Back", this key will set which button activates the "Back" command in a browser window. Possible values range between 6 and 14.
Lietotājiem ar pelēm, kurām ir "Uz priekšu" un "Atpakaļ" pogas, šī atslēga iestatīs, kura poga aktivizēs "Atpakaļ" komandu pārlūka logā. Iespējamās vērtības ir robežās no 6 līdz 14.
Translated by Pēteris Krišjānis on 2010-04-29
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:22
46.
The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "name", "size", "type" and "mtime".
Noklusējuma secība kārtošanai saraksta skatā. Iespējamās vērtības ir "name" - vārds, "size" - izmērs, "type" - tips un "mtime" - izmaiņu datums.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2012-01-31
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:30
110 of 33 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Artis Trops, HX_unbanned, Mārtiņš Bruņenieks, Nita, Pēteris Caune, Pēteris Krišjānis, Raivis Dejus, Rūdolfs Mazurs, tm.