Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

1120 of 1058 results
11.
Home Folder
Heimemappe
Translated and reviewed by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-09
Suggestions:
Hjemmemappe
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2005-11-09
gmenu/treenew.c:43 gmenu/treenew.c:52 gmenu/treenew.c:73 gmenu/treenew.c:82
Located in debian/nautilus-home.desktop.in:3
12.
Open your personal folder
Opna din personlige mappe
Translated by Eskild Hustvedt on 2008-04-11
Suggestions:
Åpne din personlige mappe
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2007-03-02
Located in debian/nautilus-home.desktop.in:4
13.
X
X
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Suggestions:
X:
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2006-03-19
Located in eel/eel-canvas.c:1324 eel/eel-canvas.c:1325
14.
Y
Y
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Suggestions:
Å
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Patrick Chevalley on 2013-11-23
Located in eel/eel-canvas.c:1331 eel/eel-canvas.c:1332
15.
Text
Tekst
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Suggestions:
Text
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Peter Clifton on 2010-08-08
tekst
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2013-02-26
Located in src/nautilus-file.c:7730 src/nautilus-file.c:7731
16.
The text of the label.
Teksten på merkelappen.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Suggestions:
Etikettens tekst.
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Teksten på etiketten.
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Anders F. U. Kiær on 2013-10-05
Located in ../eel/eel-editable-label.c:313
17.
Justification
Justering
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Suggestions:
Rettferdiggjøring
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Torvald Baade Bringsvor on 2014-01-22
Located in ../eel/eel-editable-label.c:319
18.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
Justeringa av tekstlinjene i merkelappen i høve til kvarandre. Dette påverkar IKKJE korleis merkelappen vert plassert på sin tilmålte plass. Sjå GtkMisc::xalign for dette.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Suggestions:
Justeringen av linjene i etikettens tekst relativ til hverandre. Dette påvirker IKKE justeringen av etiketten innenfor sin tilmålte plass. Se GtkMisc::xalign for dette.
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2009-01-19
Located in ../eel/eel-editable-label.c:320
19.
Line wrap
Linjebryting
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Located in ../eel/eel-editable-label.c:328
20.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
Dersom satt, vil linjer som vert for lange brytast.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-01
Suggestions:
Hvis dette er valgt, brytes linjene hvis teksten blir for bred.
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Åka Sikrom on 2015-01-06
Hvis satt vil linjene brytes hvis teksten blir for bred.
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Kjartan Maraas on 2010-09-10
Hvis aktivert, vil linjer som er for lange brytes.
Norwegian Bokmal nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus" by Anders F. U. Kiær on 2013-10-05
Located in ../eel/eel-editable-label.c:329
1120 of 1058 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas N., Eskild Hustvedt, Espen L, Frode Haugsgjerd, Frode Solheim, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Torstein A. W., Åsmund Steen Skjæveland.