Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

1120 of 287 results
11.
Broken packages
Poškodené balíky
Translated by Pavol Klačanský on 2012-07-04
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:414
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
Váš systém obsahuje poškodené balíky, ktoré nemôžu byť týmto programom opravené. Pred pokračovaním ich opravte programom synaptic alebo apt-get.
Translated by Pavol Klačanský on 2012-07-04
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:415
13.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.

This can be caused by:
* Upgrading to a pre-release version of Ubuntu
* Running the current pre-release version of Ubuntu
* Unofficial software packages not provided by Ubuntu

FIXME: change the text to something more useful
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Počas prípravy na aktualizáciu sa vyskytol neriešiteľný problém:
%s

Tento problém mohlo spôsobiť to, že:
* aktualizujete na ešte nevydanú testovaciu verziu Ubuntu
* práve používate ešte nevydanú testovaciu verziu Ubuntu
* používate neoficiálne balíky softvéru, ktoré neposkytuje tím Ubuntu

Translated and reviewed by Pavol Klačanský on 2013-09-23
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:663
14.
This is most likely a transient problem, please try again later.
Toto je pravdepodobne dočasný problém, prosím skúste to neskôr.
Translated by Pavol Klačanský on 2012-07-04
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:687
15.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
Ak nič z uvedeného nie je relevantné, prosím, nahláste túto chybu spustením príkazu „ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core“ v termináli.
Translated and reviewed by helix84 on 2012-10-07
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:692
16.
Could not calculate the upgrade
Nepodarilo sa vypočítať aktualizáciu
Translated by Pavol Klačanský on 2012-07-04
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:698
17.
Error authenticating some packages
Chyba pri overovaní niektorých balíkov
Translated by Pavol Klačanský on 2012-07-04
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:757
18.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
Nebolo možné overiť niektoré balíky. Príčinou mohol byť dočasný problém so sieťou. Môžete to opäť skúsiť neskôr. Nižšie je uvedený zoznam neoverených balíkov.
Translated by Pavol Klačanský on 2012-07-04
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:758
19.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
Balík „%s“ je označený na odstránenie ale nachádza sa na zozname balíkov, ktoré sa nemajú odstraňovať.
Translated by Pavol Klačanský on 2012-07-04
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:779
20.
The essential package '%s' is marked for removal.
Nevyhnutný balík „%s“ je označený na odstránenie.
Translated by Pavol Klačanský on 2012-07-04
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:785
1120 of 287 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michal Lelek, Pavol Klačanský, helix84.