Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
1221 of 60 results
12.
Software database is broken
Programvaredatabasen er ødelagt
Translated and reviewed by Jon Ramvi on 2006-05-21
Suggestions:
Programvaredatabasen er øydelagd
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Rune Gangstø on 2009-05-09
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:509 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:718
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
Det er ikke mulig å legge til eller fjerne programvare. Bruk pakkebehandleren «Synaptic» eller kjør «sudo apt-get install -f» i en terminal for å rette opp feilen.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-09-15
In upstream:
Det er ikke mulig å legge til eller fjerne programvare. Bruk programpakkebehandleren «Synaptic» eller kjør «sudo apt-get install -f» i en terminal for å rette opp feilen.
Suggested by Sigurd Gartmann on 2006-09-11
Suggestions:
Det er ikkje mogleg å installera eller fjerna programvare. Bruk programvarehandsamaren «Synaptic» eller køyr «sudo apt-get install -f» i ein terminal for å retta feilen.
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Sigurd Gartmann on 2009-10-18
Det er umogleg å installere eller fjerne programvare. Ver venleg å nytte pakkehandsamaren "Synaptic" eller køyr "sudo apt-get install -f" i ein terminal for å løyse dette problemet.
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Tor Egil Hoftun Kvæstad on 2007-05-25
Det er umogleg å installera eller fjerna programvare. Nytt pakkehandsamaren "Synaptic" eller køyr "sudo apt-get install -f" i ein terminal for å løysa dette problemet.
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Launchpad Translations Administrators on 2011-03-20
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:510 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:719
14.
Could not install the selected language support
Klarte ikke å installere støtte for valgt språk
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-31
In upstream:
Kunne ikke installére valgt språkstøtte
Suggested by efikkan on 2010-01-31
Suggestions:
Klarte ikkje installera vald språk
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Andreas N. on 2011-10-24
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:551
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Dette er kanskje en feil i programmet. Vennligst send inn en feilrapport på https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-31
Suggestions:
Dette er kanskje ein feil i programmet. Ver venleg å senda inn ein feilrapport på https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Tor Egil Hoftun Kvæstad on 2011-03-20
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:552
16.
Could not install the full language support
Kunne ikke installere full støtte for språket
Translated by Jon Ramvi on 2006-05-21
Reviewed by Ole Andreas Utstumo on 2011-04-06
In upstream:
Kunne ikke installére full støtte for språket
Suggested by efikkan on 2010-01-31
Suggestions:
Kunne ikkje installera full språkstøtte
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Rune Gangstø on 2009-05-09
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:576 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:612 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:616
17.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
Dette er vanligvis på grunn av en feil i pakkearkivet ditt eller pakkehåndtereren din. Kontroller innstillingene i Programvarekilder (trykk på ikonet helt til høyre på menyen øverst på skjermen og velg ­«Systeminnstillinger … → Programvarekilder»).
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-04-10
Suggestions:
Vanlegvis er dette på grunn av ein feil i pakkearkivet eller pakkehandsamaren. Kontroller innstillingane i Programvarekjelder (trykk på ikonet heilt til høgre på menylinja øvst på skjermen og vel «Systeminnstillingar → Programvarekjelder»).
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:577
18.
Failed to authorize to install packages.
Autorisasjon for pakkeinstallasjon feilet.
Translated by Roy S on 2012-08-02
Reviewed by Roy S on 2012-08-06
Suggestions:
Klarte ikkje autorisera for å installera pakkar.
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:613
19.
The language support is not installed completely
Språkstøtten er ikke fullstendig installert
Translated and reviewed by Geir Hauge on 2010-01-24
Suggestions:
Språkstøtta er ikkje heilt installert
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Rune Gangstø on 2009-05-09
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:671
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
Noen oversettelser eller skrivehjelper er enda ikke installert for språket som du har valgt. Vil du installere dem nå?
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-07-19
In upstream:
Noen oversettelser eller skrivehjelper er ikke installert for språket som du har valgt ennå. Vil du installere de nå?
Suggested by A on 2011-03-22
Suggestions:
Somme omsetjingar eller skrivestøtter for valt språk er ikkje installert enno. Vil du installera dei no?
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Andreas N. on 2012-04-18
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:672
21.
_Remind Me Later
_Vis påminnelse senere
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-07-26
Suggestions:
_Minn meg på det seinare
Norwegian Nynorsk language-selector in Ubuntu Utopic package "language-selector" by Rune Gangstø on 2009-05-09
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:675
1221 of 60 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: A, Anders Aase Martinsen, Bjørn Harald Vikhagen, Bjørn Olav Samdal, Christian Aasan, Geir Hauge, Henrik Hodne, Joakim Langvand, Jon Ramvi, Kenneth Jenssen, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Ole Andreas Utstumo, Pål, Roy S, Rune C. Akselsen, Sigurd Gartmann, Simen, TorgerE, efikkan, Åka Sikrom.