Translations by Muhammet Kara

Muhammet Kara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5185 of 85 results
649.
Convert to PS level 1
2017-09-08
PS düzey 1’e dönüştür
650.
Convert to PS level 2
2017-09-08
PS düzey 2’ye dönüştür
664.
page 3
2017-09-08
sayfa 3
765.
Name
2017-09-08
Ad
771.
Input level:
2017-09-08
Giriş düzeyi:
773.
Sound Effects
2017-09-08
Ses Etkileri
842.
Ignores fast duplicate keypresses
2017-09-08
Kısa aralıklı tuş yinelemelerini yok sayar
878.
Magnifier extends outside of screen
2015-01-06
Büyüteç ekranın dışına taşar
879.
Keep magnifier cursor centered
2014-10-01
Büyüteçi imleç merkezli tut
880.
Magnifier cursor pushes contents around
2015-01-06
Büyüteç imleci çevresindeki içeriği iter
881.
Magnifier cursor moves with contents
2015-01-06
Büyüteç imleci içerik ile birlikte hareket eder
889.
Crosshairs:
2014-10-01
Referans Noktaları:
890.
Overlaps mouse cursor
2015-01-06
Fare imleci ile çakışır
900.
Color Effects:
2017-09-08
Renk Etkileri:
901.
Color Effects
2017-09-08
Renk Etkileri
916.
In order to use enterprise logins, this computer needs to be enrolled in the domain. Please have your network administrator type their domain password here.
2014-10-01
Kurumsal girişleri kullanmak için bu bilgisayarın etki alanına kayıtlı olması gerekiyor. Lütfen ağ yöneticinizin etki alanı parolasını buraya girmesini sağlayın.
934.
Login;Name;Fingerprint;Avatar;Logo;Face;Password;
2017-09-08
Giriş;İsim;Ad;Parmak izi;Kullanıcı simgesi;Logo;Yüz;Parola;
955.
Browse for more pictures
2017-09-08
Daha çok resim için göz at
992.
An internal error occurred.
2017-09-08
İçsel bir hata oluştu.
1008.
Please type your current password again.
2017-09-08
Lütfen parolanızı yeniden girin.
1022.
Cannot log in as %s at the %s domain
2014-10-01
%2$s etki alanına %1$s olarak giriş yapılamıyor
1023.
Invalid password, please try again
2017-09-08
Yanlış parola, lütfen yeniden deneyin
1040.
Please make sure that the AccountService is installed and enabled.
2017-09-08
Lütfen AccountService’in kurulu ve etkin olduğundan emin olun.
1058.
Keep aspect ratio (letterbox):
2015-01-06
En boy oranını koru (sinemaskop):
1059.
Map to single monitor
2015-01-06
Tek monitörle eşle
1062.
Send Keystroke
2017-06-17
Tuş Vuruşu Gönder
1073.
Touchpad (relative)
2017-06-17
Dokunmatik Yüzey (göreceli)
1084.
Left Ring Mode #%d
2015-01-06
Sol Yüzük Parmağı Kipi #%d
1086.
Left Touchstrip Mode #%d
2015-01-06
Sol Birleştirme Kipi #%d
1087.
Right Touchstrip Mode #%d
2015-01-06
Sağ Birleştirme Kipi #%d
1088.
Left Touchring Mode Switch
2015-01-06
Sol Dokunmatik Halka Kipi Anahtarı
1089.
Right Touchring Mode Switch
2015-01-06
Sağ Dokunmatik Halka Kipi Anahtarı
1090.
Left Touchstrip Mode Switch
2015-01-06
Sol Birleştirme Kipi Anahtarı
1091.
Right Touchstrip Mode Switch
2015-01-06
Sağ Birleştirme Kipi Anahtarı
1114.
Enable verbose mode
2017-09-08
Ayrıntılı kipi etkinleştir