Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Unity 6.0 series template unity.

110 of 229 results
1.
Home
Thư mục riêng
Translated by Trần Đức Nam on 2012-02-21
Reviewed by Trung Ngô on 2012-04-09
Located in ../plugins/unityshell/src/DashView.cpp:80
2.
Home screen
Màn hình nhà riêng
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2012-04-09
Located in ../plugins/unityshell/src/DashView.cpp:80
3.
Search
Tìm kiếm
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-09
Located in ../plugins/unityshell/src/DashView.cpp:80
4.
All
Tất cả
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-09-03
Located in ../dash/FilterAllButton.cpp:38
5.
Categories
Thể loại
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-09-03
Located in ../dash/FilterGenreWidget.cpp:47
6.
Multi-range
Đa tầm
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-09-24
Located in ../dash/FilterMultiRangeWidget.cpp:43
7.
Rating
Đánh giá
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-09-03
Located in ../dash/FilterRatingsWidget.cpp:48
8.
Sorry, there is nothing that matches your search.
Rất tiếc, không có gì phù hợp với cái bạn tìm
Translated and reviewed by Hai Lang on 2012-04-01
Located in ../dash/ScopeView.cpp:751
9.
See fewer results
Xem ít kết quả hơn
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-04-12
Located in ../dash/PlacesGroup.cpp:386
10.
See one more result
See %d more results
Xem thêm %d kết quả
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-04-12
Located in ../dash/PlacesGroup.cpp:392
110 of 229 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Huynh Trong Nghia, Lê Hoàng Phương, Lê Trường An, Nguyen Kim Kha, Nguyễn Anh, Tan Loc, Trung Ngô, Trần Đức Nam, Vu Do Quynh, le nguyen anh tuan.