Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
1120 of 279 results
11.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
Type: text
Description
Ju mund të dëshironi të lexoni <a href="release-notes">shënimet e nisjes</a>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-05
Located in ../ubiquity.templates:14001
12.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
Ju mund të dëshironi ta <a href="update">përditësoni këtë instalues</a>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-05
Located in ../ubiquity.templates:15001
13.
This is a pre-release of the ${RELEASE} live ${MEDIUM} installer. It is not a final release; that will come with the final release of ${RELEASE} in October 2012.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
MEDIUM is a variable substituted into this string, and may be 'CD'
Ky është një version paraprak i ${RELEASE} instaluesi live ${MEDIUM}. Nuk është versioni final; ai do të vijë me versionin final të ${RELEASE} në Tetor 2012.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-08-07
Located in ../ubiquity.templates:15001
14.
The installation process may resize or erase partitions on your hard disk. Be sure to <b>take a full backup of any valuable data</b> before running this program.
Type: text
Description
Proçesi i instalimit mund të ripërmasojë ose fshijë particione në hard diskun tuaj. Sigurohuni të <b>bëni një kopje të plotë të çdo të dhëne me vlerë</b> para se ta nisni këtë program.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-05
Located in ../ubiquity.templates:17001
15.
Warning
Type: text
Description
Paralajmërim
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-08-15
Located in ../ubiquity.templates:18001
16.
Where are you?
Type: text
Description
Ku ndodheni?
Translated by Evan on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:16001
17.
Keyboard layout
Type: text
Description
Planimetria e tastierës
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-26
In upstream:
Zgjidh një tastierë
Suggested by Evan on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:17001
18.
Choose your keyboard layout:
Type: text
Description
Zgjidhni planimetrinë e tastirës suaj:
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-05-07
In upstream:
Zgjidhni daljen e tastirës suaj:
Suggested by Vilson Gjeci on 2010-08-28
Located in ../ubiquity.templates:18001
19.
Type here to test your keyboard
Type: text
Description
Shtypni këtu për të testuar tastierën tuaj
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-08-28
Located in ../ubiquity.templates:19001
20.
Detect Keyboard Layout
Type: text
Description
Dallo Llojin e Tastierës
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-04-06
Located in ../ubiquity.templates:20001
1120 of 279 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arbri Cungu, Colin Watson, Evan, Florind Murtezi, Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci.