Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
1928 of 118 results
19.
Cordless Mouse (2ch)
Bezdrôtová myš (2ch)
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in logitechmouse.cpp:402
20.
Cordless Optical TrackMan
Bezdrôtová optická TrackMan
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in logitechmouse.cpp:405
21.
MX700 Cordless Optical Mouse
Bezdrôtová optická myš MX700
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in logitechmouse.cpp:408
22.
MX700 Cordless Optical Mouse (2ch)
Bezdrôtová optická myš MX700 (2ch)
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in logitechmouse.cpp:411
23.
Unknown mouse
Neznáma myš
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in logitechmouse.cpp:414
24.
<h1>Mouse</h1> This module allows you to choose various options for the way in which your pointing device works. Your pointing device may be a mouse, trackball, or some other hardware that performs a similar function.
<h1>Myš</h1> Tento modul vám dovoľuje nastaviť rôzne možnosti fungovania polohovacieho zariadenia. Vaše polohovacie zariadenie môže byť myš, trackball alebo nejaký iný hardvér, ktorý plní podobnú funkciu.
Translated by Michal Sulek on 2011-02-19
Located in mouse.cpp:91
25.
&General
&Všeobecné
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:110
26.
If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffected.
Ak ste ľavák, môžete preferovať výmenu funkcií ľavého a pravého tlačidla na vašej myši použitím voľby 'pre ľavákov'. Ak vaša myš má viac ako dve tlačidlá, funkcia upravuje len pravé a ľavé tlačidlo. Napríklad, ak máte trojtlačidlovú myš, stredné tlačidlo ostáva bez zmeny.
Translated by Michal Sulek on 2011-02-19
Located in mouse.cpp:120
27.
The default behavior in KDE is to select and activate icons with a single click of the left button on your pointing device. This behavior is consistent with what you would expect when you click links in most web browsers. If you would prefer to select with a single click, and activate with a double click, check this option.
Štandardné chovanie KDE je označenie a aktivovanie ikony jedným kliknutím ľavého tlačidla na vašej myši. Tento režim práce je podobný ako keď klikáte vo väčšine prehliadačov. Ak dávate prednosť označeniu jedným kliknutím a aktivácii dvojitým kliknutím, zapnite túto voľbu.
Translated by Miroslav David on 2009-07-18
Located in mouse.cpp:130
28.
Activates and opens a file or folder with a single click.
Aktivuje a otvorí súbor alebo priečinok jedným kliknutím.
Translated by Michal Sulek on 2011-02-19
Located in mouse.cpp:138
1928 of 118 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michal Sulek, Miroslav David, Roman Paholík.