Browsing Slovak translation

26 of 118 results
26.
If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffected.
Ak ste ľavák, môžete preferovať výmenu funkcií ľavého a pravého tlačidla na vašej myši použitím voľby 'pre ľavákov'. Ak vaša myš má viac ako dve tlačidlá, funkcia upravuje len pravé a ľavé tlačidlo. Napríklad, ak máte trojtlačidlovú myš, stredné tlačidlo ostáva bez zmeny.
Translated by Michal Sulek on 2011-02-19
Located in mouse.cpp:120
26 of 118 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.