Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 27 results
58.
Third party sources disabled
Không cho phép sử dụng các nguồn cập nhật bên ngoài
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-20
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:764
59.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
Một số nguồn bên ngoài trong tập tin sources.list của bạn đã bị cấm. Bạn có thể cho phép sử dụng chúng sau khi nâng cấp bằng công cụ 'tính-năng-của-phần-mềm' hay bằng trình quản lý gói.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-20
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:765
64.
Not enough free disk space
print("on_button_install_clicked")
Không còn không gian đĩa trống
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-20
Located in ../UpdateManager/UpdatesAvailable.py:828
71.
The upgrade has aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again. All files downloaded so far are kept.
Quá trình nâng cấp bị hủy bỏ. Xin kiểm tra lại kết nối Internet hay cài đặt các phương tiện và thử lại. Tất cả tập tin đã tải sẽ được giữ lại.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-27
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:962
75.
The upgrade has aborted. Your system could be in an unusable state. A recovery will run now (dpkg --configure -a).
invoke the frontend now and show a error message
Quá trình nâng cấp bị hủy bỏ. Trạng thái của hệ thống không thể sử dụng được. Chạy hồi phục ngay (dpkg --configure -a).
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-27
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:1094
77.
The upgrade has aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Quá trình nâng cấp bị hủy bỏ. Xin kiểm tra lại kết nối Internet hay cài đặt các phương tiện và thử lại.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2010-07-27
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:1136
92.
Fetching
Đang lấy về
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-08-05
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:1683 ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:1736
97.
System upgrade is complete.
Quá trình nâng cấp hệ thống đã hoàn thành
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-21
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:1711
99.
evms in use
đang dùng evms
Translated and reviewed by buixuanduong1983 on 2009-03-24
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:202
100.
Your system uses the 'evms' volume manager in /proc/mounts. The 'evms' software is no longer supported, please switch it off and run the upgrade again when this is done.
Hệ thống cũ dùng hệ thống quản lí tập tin 'evms' trong /proc/mounts. 'evms' không còn được hỗ trợ, hãy tắt nó và thực hiện lại quá trình nâng cấp.
Translated and reviewed by buixuanduong1983 on 2009-03-24
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeQuirks.py:203
110 of 27 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, DC@DR, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, Minh Ngọc Lê, Nghiem Ba Hieu, Phan Trọng Khanh, Quyet, RadioActiveRice, Son Tac, Tran Anh Tuan, Tran Dinh Anh Tuan, Tran The Trung, Viet Hung, Vũ Đức Tiệp, bautroibaola, buixuanduong1983, huuchien86, lê bình, mrcuongnv.