Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 71 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dự án biên soạn tài liệu Ubuntu)
Translated and reviewed by bienhoisinh on 2007-06-24
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:6(creator) about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:7(maintainer)
2.
About Ubuntu
Giới thiệu Ubuntu
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-18
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:8(title)
3.
2006-09-07
07/09/2006
Translated and reviewed by bienhoisinh on 2007-06-24
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:9(date)
4.
An introduction to the background and philosophy of the Ubuntu operating system.
Giới thiệu về nền tảng và triết lý của hệ điều hành Ubuntu.
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-18
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:11(description)
5.
@@image: '../../libs/img/ubuntuheader.png'; md5=810f693efec0f2a89a3af4aad9bdc50e
When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
(no translation yet)
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:24(None)
6.
Ubuntu - Linux for Human Beings!
Ubuntu - Linux cho mọi người!
Translated and reviewed by Anh Vu on 2007-06-18
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:14(title)
7.
Credits and License
Chứng chỉ và Giấy phép
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2009-01-12
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:3(title)
8.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tài liệu này được viết và chỉnh sửa bởi nhóm biên soạn tài liệu Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Để xem danh sách những người đã đóng góp cho dự án, hãy xem <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">trang cộng tác viên</ulink>
Translated and reviewed by bautroibaola on 2009-01-16
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:4(para)
9.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu này được phân phối với giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2009-01-12
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:5(para)
10.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn được quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải tiến các tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép. Tất cả các tài liệu dẫn xuất phải được phát hành theo giấy phép.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2009-01-12
Located in about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:6(para)
110 of 71 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Lê Trường An, Ngoc Van-Hong Vo, Tran Anh Tuan, Tran Vinh Tan, Vũ Đức Tiệp, bautroibaola, bienhoisinh, blackrises, buixuanduong1983.