Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 234 results
1.
Use the largest continuous free space
Type: text
Description
Sử dụng phần không gian trống liên tục lớn nhất
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:3001
2.
Erase and use the entire disk
Type: text
Description
Xóa và dùng toàn bộ ổ cứng
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2009-10-02
Located in ../ubiquity.templates:4001
3.
Install alongside other operating systems
Type: text
Description
Cài đặt bên cạnh các hệ điều hành khác
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-08
Located in ../ubiquity.templates:5001
4.
Specify partitions manually (advanced)
Type: text
Description
Xác định phân vùng thủ công (cao cấp)
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:6001
5.
Install
Type: text
Description
This is used as a window title.
Type: text
Description
Cài đặt
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:7001 ../ubiquity.templates:184001
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
Cài đặt (chế độ OEM, chỉ dành cho nhà sản xuất)
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:8001
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Bạn đang cài đặt ở chế độ dành cho nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập một tên duy nhất cho loạt sản phẩm này. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống sau khi cài đặt và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
In upstream:
Bạn đang cài đặt ở chế độ dành cho nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập một cái tên duy nhất cho loạt sản phẩm này. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống sau khi cài đặt và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Suggested by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Located in ../ubiquity.templates:9001
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
MEDIUM is a variable substituted into this string, and may be 'CD'
Bạn có thể dùng thử ${RELEASE} trực tiếp từ ${MEDIUM} mà không tạo bất cứ thay đổi nào với máy tính của bạn.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
Located in ../ubiquity.templates:10001
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Hoặc nếu bạn đã sẵn sàng, bạn có thể cài đặt ${RELEASE} song hành (hoặc thay thế) với hệ điều hành hiện thời của bạn. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-08-29
Located in ../ubiquity.templates:10001
10.
Try ${RELEASE}
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Dùng thử ${RELEASE}
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Trung Ngô on 2013-03-24
Located in ../ubiquity.templates:11001
110 of 234 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ha-Duong Nguyen, Huynh Trong Nghia, Lê Hoàng Phương, Lê Quốc Tuấn, Lê Trường An, Nguyễn Anh, RadioActiveRice, Tan Loc, Thoan Nguyễn, Vu Do Quynh, huuchien86, zeratulbk.