Translations by Bryce Harrington

Bryce Harrington has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

501525 of 525 results
5312.
Push mode
2009-07-11
Eltolási üzemmód
5313.
Push parts of paths in any direction
2009-07-11
Útvonalak részeinek eltolása bármely irányba
5314.
Shrink/grow mode
2009-07-11
Csökkentési/növelési üzemmód
5315.
Shrink (inset) parts of paths; with Shift grow (outset)
2009-07-11
Útvonalak részeinek csökkentése (zsugorítása); a Shift billentyű lenyomása esetén növelés (nyújtás)
5316.
Attract/repel mode
2009-07-11
Vonzási/taszítási üzemmód
5317.
Attract parts of paths towards cursor; with Shift from cursor
2009-07-11
Útvonalak részeinek vonzása a kurzor felé; a Shift billentyű lenyomása esetén taszítás a kurzor felől
5318.
Roughen mode
2009-07-11
Durvábbá tevési üzemmód
5319.
Roughen parts of paths
2009-07-11
Útvonalak részeinek durvábbá tevése
5320.
Color paint mode
2009-07-11
Színfestési üzemmód
5322.
Color jitter mode
2009-07-11
Színmódosítási üzemmód
5324.
Blur mode
2009-07-11
Elmosási üzemmód
5325.
Blur selected objects more; with Shift, blur less
2009-07-11
A kijelölt objektumok elmosásának növelése; a Shift billentyű lenyomása esetén az elmosás csökkentése
5339.
Low fidelity simplifies paths; high fidelity preserves path features but may generate a lot of new nodes
2009-07-11
Az alacsony pontosság egyszerűsíti az útvonalakat. A nagy pontosság megőrzi az útvonal tulajdonságait, de sok új csomópontot hozhat létre.
5374.
No preset
2009-07-11
Nincs előbeállítás
5375.
Save...
2009-07-11
Mentés...
5399.
Angle behavior (0 = nib always perpendicular to stroke direction, 100 = fixed angle)
2009-07-11
A szög viselkedése (0: a tollhegy mindig merőleges a vonalhúzás irányára, 100: rögzített szög)
5432.
Choose a preset
2009-07-11
Válasszon előbeállítást
5445.
Pick opacity
2009-07-11
Átlátszatlanság leolvasása
5447.
Pick
2009-07-11
Leolvasás
5448.
Assign opacity
2009-07-11
Átlátszatlanság alkalmazása
5450.
Assign
2009-07-11
Alkalmazás
5466.
The width of the eraser pen (relative to the visible canvas area)
2009-07-11
A radír szélessége (a látható rajzvászon-területhez viszonyítva)
5467.
Delete objects touched by the eraser
2009-07-11
A radír által megérintett objektumok eltávolítása
5468.
Cut
2009-07-11
Kivágás
5469.
Cut out from objects
2009-07-11
Kivágás az objektumokból