Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 217 results
1.
Use the largest continuous free space
Type: text
Description
Përdor hapësirën e lirë të vazhdueshme më të madhe
Translated by Evan on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:3001
2.
Erase and use the entire disk
Type: text
Description
Fshije dhe përdor të gjithë diskun
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-08-26
Located in ../ubiquity.templates:4001
3.
Install them side by side, choosing between them each startup
Type: text
Description
Instaloji krah për krah, duke zgjedhur midis tyre në çdo ndezje
Translated by Evan on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:5001
4.
Specify partitions manually (advanced)
Type: text
Description
Specifiko particionet në mënyrë manuale (e avancuar)
Translated by Evan on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:6001
5.
Install
Type: text
Description
This is used as a window title.
Type: text
Description
Instalo
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-26
In upstream:
_Instalo
Suggested by Evan on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:7001 ../ubiquity.templates:185001
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
Instalo (mënyra OEM, vetëm për prodhues)
Translated by Vilson Gjeci on 2012-03-26
Reviewed by Florind Murtezi on 2020-04-26
In upstream:
Instalo (modi OEM, vetëm për prodhues)
Suggested by Evan on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:8001
7.
Welcome
Type: text
Description
Type: text
Description
Mirësevini
Translated by Evan on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:175001 ../ubiquity.templates:258001
8.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Ju jeni duke instaluar në mënyrën e sistemit të prodhuesit. Ju lutem shkruani një emër të veçantë për këtë batch të sistemit. Ky emër do të ruhet në sistem të instaluar dhe mund të përdoret për ndihmë rreth raportimit të gabimeve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-05-07
In upstream:
Ju jeni duke instaluar në modin e sistemit të prodhuesit. Ju lutem shkruani një emër të veçantë për këtë batch të sistemit. Ky emër do të ruhet në sistem të instaluar dhe mund të përdoret për ndihmë rreth raportimit të gabimeve.
Suggested by Vilson Gjeci on 2012-03-26
Located in ../ubiquity.templates:9001
9.
You can try ${RELEASE} from this ${MEDIUM} without making any changes to your system.
Type: text
Description
Ju mund ta provoni ${RELEASE} nga ${MEDIUM} pa i bërë asnjë ndryshim sistemit tuaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-05
Located in ../ubiquity.templates:11001
10.
Try ${RELEASE}
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Provo ${RELEASE}
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-05
Located in ../ubiquity.templates:11001
110 of 217 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Colin Watson, Evan, Florind Murtezi, Vilson Gjeci.