Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 19 results
3.
Tomboy Applet Factory
Tomboy programtilleggfabrikk
Translated by Runar Ingebrigtsen on 2005-08-18
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-02
In upstream:
Tomboy programfabrikk
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Tomboy programverkstad
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
22.
Enable global keybindings
Slå på globale tastebindinger
Translated by Øivind Hoel on 2005-10-01
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-02
In upstream:
Slå på globale tasebindinger
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Slå på globale tastebindingar
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:14
27.
Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word will create a note with that name.
Slå på dette alternativet for å markere ord som SerSlikUt. Et klikk på ordet vil opprette et nytt notat med det samme navnet.
Translated by Øivind Hoel on 2005-10-01
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-02
In upstream:
Slå på dette alternativet for å markere OrdSomSerSlikUt. Et klikk på ordet vil opprette et nytt notat med det samme navnet.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Slå på dette alternativet for å markere OrdSomSerSlikUt. Eit trykk på ordet vil oppretta eit nytt notat med ein gong med det namnet.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:19
45.
Open Search Dialog
Søk i notater
Translated by Øivind Hoel on 2005-10-01
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-02
In upstream:
Åpne søkevinduet
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Opna søkjevindauget
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:42
59.
Show applet menu
Vis meny for programtillegg
Translated by Runar Ingebrigtsen on 2005-08-18
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-24
In upstream:
Vis programmenyen
Suggested by Kjartan Maraas on 2008-01-16
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:56
65.
The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format looks like "<Control>a" or "<Shift><Alt>F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "<Ctl>" and "<Ctrl>". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å opprette og vise et nytt notat. Formatet ser ut som «<Control>a» eller «<Shift><Alt>F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «<Ctl>» og «<Ctrl>». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Translated by Runar Ingebrigtsen on 2005-08-18
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-02
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å opprette og vise et nytt notat. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å oppretta og visa eit nytt notat. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:62
66.
The global keybinding for opening the "Start Here" note. The format looks like "&lt;Control&gt;a" or "&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "&lt;Ctl&gt;" and "&lt;Ctrl&gt;". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å åpne «Start her»-notatet. Formatet ser ut som «<Control>a» eller «<Shift><Alt>F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «<Ctl>» og «<Ctrl>». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Translated by Runar Ingebrigtsen on 2005-08-18
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-24
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å åpne «Start her»-notatet. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2008-01-16
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å opna «Start her»-notatet. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:63
67.
The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks like "&lt;Control&gt;a" or "&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "&lt;Ctl&gt;" and "&lt;Ctrl&gt;". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å vinduet for søk i notater. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle kommandoen «disabled», vil ingen hurtigtast brukes.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-10-06
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å vinduet for søk i notater. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2008-01-16
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å opna vindauget for søk i notat. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:64
68.
The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format looks like "&lt;Control&gt;a" or "&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "&lt;Ctl&gt;" and "&lt;Ctrl&gt;". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å åpne vinduet som viser de siste endringene. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle kommandoen «disabled», vil ingen hurtigtast brukes.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-10-06
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å åpne vinduet som viser de siste endringene. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2008-01-16
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å opna vindauget som viser dei siste endringane. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:65
69.
The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks like "&lt;Control&gt;a" or "&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "&lt;Ctl&gt;" and "&lt;Ctrl&gt;". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å vise Tomboys programmeny. Formatet ser ut som «<Control>a» eller «<Shift><Alt>F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «<Ctl>» og «<Ctrl>». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Translated by Runar Ingebrigtsen on 2005-08-18
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-02
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å vise Tomboys programmeny. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å visa programmenyen i Tomboy. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:66
110 of 19 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Espen Stefansen, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Runar Ingebrigtsen, Sigurd Gartmann, Terance Edward Sola, Tor Harald Thorland, nytroe, Øivind Hoel.