Browsing Norwegian Nynorsk translation

68 of 396 results
68.
The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format looks like "<Control>a" or "<Shift><Alt>F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "<Ctl>" and "<Ctrl>". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale snøggtasten for å opna vindauget som viser dei siste endringane. Formatet ser slik: «<Control>a» eller slik: «<Shift><Alt>F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «<Ctl>» og «<Ctrl>». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Translated by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Suggestions:
Den globale hurtigtasten for å åpne vinduet som viser de siste endringene. Formatet ser ut som «<Control>a» eller «<Shift><Alt>F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «<Ctl>» og «<Ctrl>». Hvis du velger den spesielle kommandoen «disabled», vil ingen hurtigtast brukes.
Norwegian Bokmal tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Kjetil Birkeland Moe on 2009-10-06
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:65
68 of 396 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.