Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 370 results
147.
Long edge (standard)
2009-06-13
Platus kraštas (standartiškas)
148.
Short edge (flip)
2009-06-13
Siauras kraštas (versti)
152.
300 dpi, color, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, spalvotai, juoda + spalvų kasetė
153.
300 dpi, draft, color, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, juodraštis, juoda + spalvų kasetė
154.
300 dpi, draft, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, juodraštis, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
155.
300 dpi, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
300 dpi, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
156.
600 dpi, color, black + color cartridge
2009-06-13
600 dpi, spalvotai, juoda + spalvų kasetė
157.
600 dpi, grayscale, black + color cartridge
2009-06-13
600 dpi, pilkais atspalviais, juoda + spalvų kasetė
158.
600 dpi, photo, black + color cartridge, photo paper
2009-06-13
600 dpi, nuotrauka, juoda + spalvų kasetė, foto popierius
159.
600 dpi, color, black + color cartridge, photo paper, normal
2009-06-13
600 dpi, nuotrauka, juoda + spalvų kasetė, foto popierius, normali
160.
1200 dpi, photo, black + color cartridge, photo paper
2009-06-13
1200 dpi, nuotrauka, juoda + spalvų kasetė, foto popierius
187.
Automatic rotation
2009-06-13
automatinis pasukimas
190.
Printer configuration - %s
2009-06-13
Spausdintuvo parinktys - %s
192.
obtaining queue details
2009-06-13
gaunama informacija apie eilę
195.
Network class (discovered)
2009-06-13
Tinklo klasė (aptikta)
198.
Network print share
2009-06-13
Spausdinimo dalinimasis tinkle
199.
<i>Opening connection to %s</i>
2009-06-13
<i>atveriama jungtis į %s</i>
200.
Installable Options
2009-06-13
Įdiegiami parametrai
202.
modifying class %s
2009-06-13
pertvarkoma klasė %s
203.
modifying printer %s
2009-06-13
pertvarkomas spausdintuvas %s
204.
This will delete this class!
2009-06-13
Tai ištrins šią klasę!
208.
Do you want to set this as the system-wide default printer?
2009-06-13
Ar norite jį nustatyti visos sistemos pagrindiniu spausdintuvu?
210.
_Clear my personal default setting
2009-06-13
_Išvalyti mano numatytus nustatymus
2009-06-13
_Išvalyti mano asmeninius numatytus nustatymus
218.
sending maintenance command
2009-06-13
siunčiama priežiūros komanda
219.
Maintenance command submitted as job %d
2009-06-13
Priežiūros komanda nusiųsta kaip darbas %d
222.
Option '%s' has value '%s' and cannot be edited.
2009-06-13
Parinkties „%s“ reikšmė „%s“ ir ji netaisoma.
225.
There are queued jobs.
2009-06-13
Eilėje yra darbų.
228.
renaming printer
2009-06-13
spausdintuvas pervadinamas
229.
copying printer
2009-06-13
spausdintuvas kopijuojamas
230.
Really delete class '%s'?
2009-06-13
Tikrai ištrinti klasę „%s“?
231.
Really delete printer '%s'?
2009-06-13
Tikrai išmesti spausdintuvą „%s“?
2009-06-13
Tikrai ištrinti spausdintuvą „%s“?
232.
Really delete selected destinations?
2009-06-13
Tikrai ištrinti pasirinktą vietą „%s“?
233.
deleting printer %s
2009-06-13
išmetamas spausdintuvas „%s“
234.
Publish Shared Printers
2009-06-13
Viešinti bendro naudojimo spausdintuvus
235.
Shared printers are not available to other people unless the 'Publish shared printers' option is enabled in the server settings.
2009-06-13
Bendro naudojimo spausdintuvai prieinami kitiems žmonėms tik tada, kada serverio nustatymuose yra įjungta „Viešinti bendro naudojimo spausdintuvus“ galimybė
236.
modifying server settings
2009-06-13
modifikuojami serverio nustatymai
237.
Review Firewall
2009-06-13
Peržiūrėti ugniasienę
238.
You may need to adjust the firewall to allow network printing to this computer.
2009-06-13
Jums gali prireikti patvarkyti ugniasienę, kad veiktų tinklinis spausdinimas šiame kompiuteryje.
239.
Browsing not available (pysmbc not installed)
2009-06-13
Neina naršyti (pysmbc neįdiegtas)
242.
PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
2009-06-13
PostScript spausdintuvo aprašomieji failai (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
243.
All files (*)
2009-06-13
Visi failai (*)
244.
Search
2009-06-13
Ieškoti
247.
Change Device URI
2009-06-13
Pakeisti įrenginio adresą (URI)
250.
Searching for downloadable drivers
2009-06-13
ieškoma atsisiunčiamų valdyklių
254.
For this printer a proprietary driver plugin from HP is available.
2009-06-13
Šiam spausdintuvui yra nuosavybinis HP priedas.
255.
The installation of the plugin is required for your printer to work.
2009-06-13
Priedo įdiegimas reikalingas jūsų spausdintuvo darbui.
256.
Installing the plugin is optional, it completes or enhances the functionality of your printer. Without plugin at least basic operations work.
2009-06-13
Priedo įdiegimas nėra būtinas, jis papildo ar pagerina jūsų spausdintuvą. Ir be priedo pagrindinės galimybės veikia.
257.
The plugin provides the following features:
2009-06-13
Priedas duoda sekančias savybes: