Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

351370 of 370 results
622.
Remember to load paper of type '%s' into the printer first.
2009-06-14
Nepamirškite pradžioje į spausdintuvą įdėti „%s“ tipo popieriaus.
623.
Error submitting test page
2009-06-14
Klaida siunčiant testinį puslapį
624.
The reason given is: '%s'.
2009-06-14
Pateikta priežastis yra: „%s“.
625.
This may be due to the printer being disconnected or switched off.
2009-06-14
Galbūt spausdintuvas buvo atsijungęs ar išjungtas.
626.
Queue Not Enabled
2009-06-14
Eilė neįjungta
627.
The queue '%s' is not enabled.
2009-06-14
Eilė „%s“ neįjungta.
629.
Queue Rejecting Jobs
2009-06-14
Eilės atmetami darbai
630.
The queue '%s' is rejecting jobs.
2009-06-14
Eilė „%s“ atmeta darbus.
632.
Remote Address
2009-06-14
Nutolęs adresas
633.
Please enter as many details as you can about the network address of this printer.
2009-06-14
Prašome įvesti kuo daugiau informacijos apie šio spausdintuvo tinklo adresą.
635.
Server IP address:
2009-06-14
Serverio IP adresas:
638.
Check Server Firewall
2009-06-14
Patikrinti serverio ugniasienę
639.
It is not possible to connect to the server.
2009-06-14
Neina prisijungti prie serverio.
642.
I have not been able to work out what the problem is, but I have collected some useful information to put in a bug report.
2009-06-14
Man nepavyko išsiaiškinti šios problemos, bet aš surinkau naudingos informacijos ir galiu pranešti apie klaidą.
645.
In the next few screens I will ask you some questions about your problem with printing. Based on your answers I will try to suggest a solution.
2009-06-14
Sekančiuose ekranuose aš paklausiu jūsų kelių klausimų apie spausdinimo problemą. remiantis jūsų atsakymais, bandysiu pasiūlyti sprendimą.
646.
Click 'Forward' to begin.
2009-06-14
Norėdami pradėti, spauskite „Pirmyn“.
649.
No printer driver for %s.
2009-06-14
Nėra spausdintuvo valdyklės %s.
650.
No driver for this printer.
2009-06-14
652.
Install printer driver
2009-06-14
Įdiegti spausdintuvo valdyklę
657.
`%s' has been added, using the `%s' driver.
2009-06-14
„%s“ buvo pridėtas, naudojama „%s“ valdyklė.