Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Aptdaemon trunk series template aptdaemon.

1120 of 105 results
11.
Remove packages
Hiqi paketat
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-01-16
12.
Update package information
Përditëso informacionin e paketave
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:11
13.
Upgrade packages
Përditëso paketat
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:44
14.
Upgrade system
Përditëso sistemin
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../data/org.debian.apt.policy.in.h:14
15.
Do not shutdown the daemon because of inactivity
Mos e mbyll daemon për shkak të mungesës së veprimtarisë
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../aptdaemon/core.py:2149
16.
Show internal processing information
Shfaq informacionin për proçeset e brendshme
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../aptdaemon/core.py:2158
17.
Quit and replace an already running daemon
Dil dhe zëvendësoje një daemon që është tashmë në gjendje pune
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../aptdaemon/core.py:2163
18.
Store profile stats in the specified file
Ruaj gjendjet e profilit në skedarin e përcaktuar
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../aptdaemon/core.py:2177
19.
Installed file
Skedari i instaluar
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../aptdaemon/enums.py:337
20.
Installed packages
Paketat e instaluara
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-21
Located in ../aptdaemon/enums.py:338
1120 of 105 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.