Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 22 results
9.
ATI binary X.Org driver
Driver X.Org dành cho card đồ họa họa dưới dạng thực thi
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ../menu-data-additional/fglrx-driver.desktop.in.h:1
11.
Adobe Flash plugin
Plugin Adobe Flash
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-06-12
Located in ../menu-data-additional/flashplugin-installer.desktop.in.h:2
23.
The Kernel Panic game for the Spring engine. A fast-paced RTS with no economy.
Một trò chơi chiến thuật thời gian thực tốc độ nhanh mà không xây dựng nền kinh tế, được dựa trên engine Spring.
Translated by Trung Ngô on 2011-04-16
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-27
Located in ../menu-data-additional/kernelpanic.desktop.in.h:2
84.
Firefox extension that enables customization of webpages with user scripts
Phần mở rộng Firefox cho phép tuỳ chỉnh trang mạng bằng những mã lệnh của người dùng
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-xul-extensions/firefox-greasemonkey.desktop.in.h:1
194.
A BackSpace compatible Free Software Screen Saver
(no translation yet)
Located in ../menu-data/InnerSpace.desktop.in.h:1
195.
InnerSpace
(no translation yet)
Located in ../menu-data/InnerSpace.desktop.in.h:2
237.
RemoteDesktop
(no translation yet)
Located in ../menu-data/RemoteDesk.desktop.in.h:1
273.
Zipper
Zipper
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-15
Located in ../menu-data/zipper.app:Zipper.desktop.in.h:1
433.
peer-to-peer file distribution tool
(no translation yet)
Located in ../menu-data/azureus.desktop.in.h:2
680.
Graphical interface for the Coq proof assistant
(no translation yet)
Located in ../menu-data/coqide:coqide.desktop.in.h:2
110 of 22 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Cao Minh Tu, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Hoàng Anh, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Lê Quốc Tuấn, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Dinh Trung, Phương Võ, Son Tac, Trung Ngô, Trương Ứng Minh, Vu Do Quynh, cc.haph, datanhlg, heroandtn3, hoang le son.