Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
1827 of 73 results
18.
small (640 pixels)
malý (640 pixelů)
Translated and reviewed by Jakub Friedl
19.
medium (800 pixels)
střední (800 pixelů)
Translated and reviewed by Jakub Friedl
20.
big (1024 pixels)
velký (1024 pixelů)
Translated and reviewed by Jakub Friedl
21.
very big (1280 pixels)
velmi velký (1280 pixelů)
Translated and reviewed by Jakub Friedl
22.
huge - for printing (1600 pixels)
obrovský - pro tisk (1600 pixelů)
Translated and reviewed by Jakub Friedl
23.
<p>Select here the images size to send:</p><p><b>%1</b>: use this if you have a very slow internet connection or if the target mailbox size is very limited.</p><p><b>%2</b>: use this if you have a slow internet connection and if the target mailbox size is limited.</p><p><b>%3</b>: this is the default value for a medium internet connection and a target mailbox size.</p><p><b>%4</b>: use this if you have a high-speed internet connection and if the target mailbox size is not limited.</p><p><b>%5</b>: use this if you have no size or speed restrictions.</p><p><b>%6</b>: use this only for printing purpose.</p>
<p>Zde zvolte velikost odesílaného obrázku: </p><p><b>%1</b>: použijte, pokud máte velmi pomalé připojení nebo pokud je je velikost cílové schránky velmi omezená.</p><p><b>%2</b>: použijte, pokud máte pomalé připojení nebo pokud je velikost cílové schránky omezená.</p><p><b>%3</b>: výchozí hodnota pro středně rychlé připojení a běžnou poštovní schránku.</p><p><b>%4</b>: použijte, pokud máte rychlé připojení a cílová schránka není omezená.</p><p><b>%5</b>: použijte, pokud vás v odesílání nic neomezuje. </p><p><b>%6</b>: použijte pro tiskové účely.</p>
Translated by Vít Pelčák
Located in emailpage.cpp:141
24.
Image size:
Velikost obrázku:
Translated by Vít Pelčák
Located in emailpage.cpp:160
25.
<p>Select here the images files format to send.</p>
(no translation yet)
Located in emailpage.cpp:170
26.
<p><b>JPEG</b>: The Joint Photographic Experts Group's file format is a good Web file format but it uses lossy compression.</p><p><b>PNG</b>: the Portable Network Graphics format is an extensible file format for the lossless, portable, well-compressed storage of raster images. PNG provides a patent-free replacement for GIF and can also replace many common uses of TIFF. PNG is designed to work well in online viewing applications, such as the World Wide Web, so it is fully streamable with a progressive display option. Also, PNG can store gamma and chromaticity data for improved color matching on heterogeneous platforms.</p>
<b>JPEG</b>: tento formát (zkratka z angl. Joint Photographic Experts Group) používající ztrátovou kompresi je vhodný pro webové obrázky.<p><b>PNG</b>: rozšiřitelný souborový formát (zkratka z angl. Portable Network Graphics format) pro bezztrátové, přenositelné, dobře komprimované ukládání rastrové grafiky. Formát PNG je patenty nezatíženou náhradou formátu GIF a zároveň v mnoha ohledech nahrazuje formát TIFF. Formát PNG byl navržen pro bezproblémovou podporu online aplikací, např. webu, takže je plně streamovatelný a podporuje progresivní zobrazování. PNG umí uložit také hodnoty gamy a barevnosti, což vylepšuje barevnou shodu na různých platformách.</p>
Translated by Vít Pelčák
Located in emailpage.cpp:171
27.
Image file format:
Formát souboru obrázků:
Translated by Zdeněk Pech
Located in emailpage.cpp:180
1827 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jakub Friedl, Vít Pelčák, Zdeněk Pech.