Translations by Magnus Malmsten

Magnus Malmsten has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
111.
Moin Moin
2007-04-16
Moin Moin
121.
to
2007-04-16
till
136.
MediaWiki
2007-04-16
MediaWiki
138.
Before installing <application>Mediawiki</application> you should also install <application>Apache2</application>, the <application>PHP5</application> scripting language and Database a Management System. <application>MySQL</application> or <application>PostgreSQL</application> are the most common, choose one depending on your need. Please refer to those sections in this manual for installation instructions.
2008-03-18
Före installation av <application>Mediawiki</application> borde du även installera <application>Apache2</application>, <application>PHP5</application> skriptspråk och databas administreringssystem. <application>MySQL</application> eller <application>PostgreSQL</application> är de vanligaste, välj en beroende av dina behov. Vi hänvisar till delar av manualen där installationsinstruktioner finns.
140.
sudo apt-get install mediawiki php5-gd
2007-04-16
sudo apt-get install mediawiki php5-gd
147.
Web Servers
2007-04-16
Webbservrar
260.
sudo apt-get install rails
2008-03-18
sudo apt-get install rails
267.
sudo a2enmod rewrite
2008-03-18
sudo a2enmod rewrite
503.
User Management
2008-03-18
Användarhantering
510.
Sudo will prompt you for your password, and then ask you to supply a new password for root as shown below:
2008-03-18
Sudo kommer att begära ditt lösenord, och sedan fråga efter ett nytt lösenord för root som visas härunder:
516.
sudo passwd -l root
2008-03-18
sudo passwd -l root
517.
You should read more on <application>Sudo</application> by checking out it's man page:
2008-03-18
Du borde ta reda på mera om <application>Sudo</application> genom att läsa dess man sida:
518.
man sudo
2008-03-18
man sudo