Translations by Martin Kiklhorn

Martin Kiklhorn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

11 of 1 result
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
2008-04-15
Počítačové sítě se často skládají z rozličných systémů a i když by bylo pěkné mít síť postavenou výhradně na Ubuntu počítačích a serverech, některá síťová prostředí musí kombinovat obojí. Ubuntu i systémy <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> musí spolupracovat. Tato sekce Průvodce <phrase>Ubuntu</phrase> pro server je úvodem do principů a nástrojů používaných pro konfiguraci Vašeho Ubuntu serveru pro sdílení síťových zdrojů s počítači se systémem Windows.