Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 2030 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentační projekt Ubuntu)
Translated by Vojtěch Trefný on 2009-08-31
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2010-09-08
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:6(creator) serverguide/C/serverguide-C.omf:7(maintainer)
2.
Ubuntu Server Guide
Průvodce pro Ubuntu Server
Translated by Vojtěch Trefný on 2009-08-31
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2010-09-08
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:8(title) serverguide/C/serverguide-C.omf:11(description) serverguide/C/serverguide.xml:14(title) serverguide/C/bookinfo.xml:13(title)
3.
2007-09-30
30. září 2007
Translated by Vojtěch Trefný on 2009-08-31
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2010-09-08
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:9(date)
4.
Windows Networking
Sítě Windows
Translated by Alexandr Makarič on 2008-04-06
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2010-09-08
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:13(title)
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
Počítačové sítě se často skládají z rozličných systémů a i když by bylo pěkné mít síť postavenou výhradně na Ubuntu počítačích a serverech, některá síťová prostředí musí kombinovat obojí. Ubuntu i systémy <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> musí spolupracovat. Tato sekce Průvodce pro <phrase>Ubuntu</phrase> server je úvodem do principů a nástrojů používaných pro konfiguraci vašeho Ubuntu serveru pro sdílení síťových zdrojů s počítači se systémem Windows.
Translated by Vojtěch Trefný on 2009-08-31
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2010-09-08
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:15(para)
6.
Introduction
Úvod
Translated and reviewed by Martin Böhm on 2006-09-15
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:25(title) serverguide/C/virtualization.xml:402(title) serverguide/C/security.xml:354(title) serverguide/C/remote-administration.xml:22(title) serverguide/C/package-management.xml:20(title) serverguide/C/introduction.xml:13(title)
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
Úspěšná spolupráce mezi systémem Ubuntu a Windows klienty vyžaduje zajištění a integraci se službami běžnými pro prostředí Windows. Tyto služby napomáhají sdílení dat a informací o počítačích a uživatelích v síti a mohou být rozděleny podle tří hlavních hledisek funkcionality:
Translated by Vojtěch Trefný on 2009-08-31
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2010-09-08
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:27(para)
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
<emphasis role="bold">Služby sdílení souborů a tiskáren</emphasis>. Využívání protokolu Server Message Block (SMB), podporuje sdílení souborů, adresářů, disků a sdílení tiskáren v celé síti.
Translated by Vojtěch Trefný on 2009-08-31
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2010-09-08
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:35(para)
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
<emphasis role="bold">Adresářové služby</emphasis>. Sdílení podstatných informací o počítačích a uživatelích v síti pomocí technologií jako Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) a Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
Translated by Jirka Vilim on 2009-05-31
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2010-09-08
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:41(para)
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
<emphasis role="bold">Autentizace a přístup</emphasis>. Zřízení identity počítače nebo uživatele v síti a určení zdá má počítač či uživatel povolený přístup za použití takových zásad a technologií jako jsou souborová povolení, skupinové zásady a autentizační služba Kerberos.
Translated and reviewed by Martin Böhm on 2006-09-15
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:48(para)
110 of 2030 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alexandr Makarič, Fossil, Hancek, Jan Benedek, Jenda Hrach, Jirka Vilim, Kuvaly [LCT], Ladislav, Martin Böhm, Martin Kiklhorn, Miloslav Pansky, RedDragCZ, Vojtěch Trefný, hojzak, loxx, stuchy.