Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 34 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentačný projekt Ubuntu)
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-11-23
Located in administrative/C/administrative-C.omf:6(creator) administrative/C/administrative-C.omf:7(maintainer)
2.
Administrative Tasks
Správcovské úlohy
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-11-23
Located in administrative/C/administrative-C.omf:8(title) administrative/C/administrative.xml:15(title)
3.
2008-02-16
2008-02-16
Translated and reviewed by salwator on 2008-03-11
Shared:
16.2.2008
Suggested by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in administrative/C/administrative-C.omf:9(date)
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
Zistite ako pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2008-04-16
In upstream:
Naučiť sa ako pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
Suggested by salwator on 2008-03-11
Shared:
Naučte sa pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
Suggested by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in administrative/C/administrative-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Poďakovanie a licencia
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-11-23
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tento dokument je spravovaný dokumentačným tímom Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Pre zoznam prispievateľov pozrite <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">stránku prispievateľov</ulink>
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je dostupný pod licenciou Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
Shared:
Tento dokument je dostupný za podmienok licencie Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Suggested by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy Ubuntu dokumentácie pod podmienkami tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané pod touto licenciou.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
Shared:
Môžete slobodne meniť, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy dokumentácie Ubuntu za podmienok tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané za podmienok tejto licencie.
Suggested by Laco Gubík on 2009-04-12
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Táto dokumentácia je dodávaná v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPISOVANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
Shared:
Táto dokumentácia je šírená v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPÍSANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
Suggested by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kópia licencie je dostupná tu: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Ján Dráb, Laco Gubík, Matej Duman, ilmaris, salwator.