Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 34 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu dokumentasjonsprosjekt)
Translated and reviewed by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Shared:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentasjonsprosjekt)
Suggested by efikkan on 2009-08-14
Suggestions:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu)
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative-C.omf:6(creator) administrative/C/administrative-C.omf:7(maintainer)
2.
Administrative Tasks
Administrative oppgaver
Translated by Mikael B on 2009-03-14
Reviewed by Christian Aasan on 2009-07-13
Suggestions:
Administrative oppgåver
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative-C.omf:8(title) administrative/C/administrative.xml:15(title)
3.
2008-02-16
16-02-2008
Translated and reviewed by Morten Mytting Wang on 2008-03-25
Shared:
16.02.2008
Suggested by efikkan on 2009-08-14
Suggestions:
2008-02-16
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative-C.omf:9(date)
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
Lær hvordan du jobber med administrative programmer i Ubuntu.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-08-14
Suggestions:
Lær korleis ein arbeider med administrative program i Ubuntu.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Bidragsytere og lisens
Translated and reviewed by efikkan on 2009-08-14
Suggestions:
Bidragsytarar og lisens
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Dette dokumentet er vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsteam (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste av medvirkende, se siden for <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">medvirkende</ulink>
Translated and reviewed by Jørgen Tellnes on 2007-05-08
Suggestions:
Dette dokumentet er heldt vedlike av dokumentasjonsgruppa for Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For ei liste over medverkande, sjå sida for <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">medverkande</ulink>
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5 lisensen (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Tor Harald Thorland on 2007-04-22
Shared:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Suggested by efikkan on 2009-08-14
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-07-13
Suggestions:
Du står fritt til å endra, utvida og forbetra kjeldekoden i Ubuntu-dokumentasjonen under vilkåra til denne lisensen. Alt avleidd arbeid må publiserast under denne lisensen.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den anmodede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIFIK HENSIKT SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by 6675636b796f75 on 2007-03-21
Shared:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Suggested by efikkan on 2009-08-25
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
En kopi av lisensen er tilgjengelig her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike Lisens</ulink>.
Translated and reviewed by Tor Harald Thorland on 2007-04-22
Suggestions:
Ein kopi av lisensen er tilgjengeleg her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Bjørn Petter Kysnes, Christian Aasan, Connor Imes, Daniel Høyer Iversen, Jørgen Tellnes, Kjetil Birkeland Moe, Knut Arne Bjørndal, Matthew East, Mikael B, Morten Mytting Wang, Ove Magnus Halkjær, Tor Harald Thorland, Ubuntu Documentation Committers, efikkan.